Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Illés Kristóf
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-04-06T12:51:00Z
Availability Date
dc.date.available
2021-04-06T12:51:00Z
Release
dc.date.issued
2020
Issn
dc.identifier.issn
2063-9066
Issn
dc.identifier.issn
2063-9058
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16377
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány célja annak bemutatása, hogy Magyarország bíróságai miként vesznek részt a szabálysértésekkel összefüggő jogalkalmazásban, illetőleg betekintést adni a fővárosban zajló peres és nemperes szabálysértési ítélkezés volumenébe és minőségébe a statisztikai adatok elemzése útján, kiegészítve mindezt a bíróság jogalkalmazói tevékenysége körében felmerülő nehézségek bemutatásával, amihez a szerző közvetlen jogalkalmazói tapasztalata szolgál alapul. A kutatás eredményeként megállapítható volt, hogy az utóbbi években a Pesti Központi Kerületi Bíróság Szabálysértési Csoportjának ügyérkezése folyamatosan csökkent, de az egy főre jutó ügyteher magas. A vizsgált csoportban eljáró, döntően bírósági titkárokat többrétű kihívások érik. Elsősorban az eljárási határidők rövidsége, valamint hogy a rendőrség által szabálysértési ügyekkel összefüggésben folytatott előkészítő eljárások alapossága gyakran elmarad a büntetőügyek vonatkozásában végzett munkától. Mindezek ellenére a munkavégzés színvonala magas, ezt támasztja alá, hogy az elmúlt években a folyamatban maradt ügyek száma évről évre csökkent, a szabálysértési elzárással is büntethető ügyekben meghozott ügydöntő végzéseknek csak csekély számát támadta fellebbezés, és a fellebbezett ügyek tekintetében is kimagasló arányban született helybenhagyó másodfokú döntés.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The aim of this paper is to present how the courts of Hungary participate in the application of law related to administrative offences, and to give an insight into the volume and quality of settlements of litigation and non-litigation cases in the capital by analysing statistical data and also to present the upcoming diffculties during the process which is based on the author’s direct legal experience. As a result of the research, it could be stated that in the last years the number of the new cases of the Administrative Offence Group of the Central District Court of Pest has been steadily declining, but the per capita case burden is high. The group in question, where mainly senior court offcials work, face a number of challenges. In particular, the shortness of procedural deadlines and the thoroughness of the police’s preparatory procedures for cases related to administrative offences, often lag behind the work done in criminal matters. Nevertheless, the standard of work is high, as evidenced by the fact that the number of pending cases has decreased year by year in recent years, only a small number of orders have been appealed and a high proportion of appealed decisions have been confirmed by the upper tribunal.en
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
bírósági titkárhu_HU
Keywords
dc.subject
helyszíni bírsághu_HU
Keywords
dc.subject
szabálysértéshu_HU
Keywords
dc.subject
szabálysértési eljáráshu_HU
Keywords
dc.subject
szabálysértési elzáráshu_HU
Keywords
dc.subject
pénzbírsághu_HU
Keywords
dc.subject
ügyteherhu_HU
Keywords
dc.subject
ügyérkezéshu_HU
Keywords
dc.subject
administrative offencehu_HU
Keywords
dc.subject
case burdenhu_HU
Keywords
dc.subject
on the spot penaltyhu_HU
Keywords
dc.subject
pecuniary penaltyhu_HU
Keywords
dc.subject
senior court offcialhu_HU
Title
dc.title
Parkolópálya vagy autópálya az M3 Business Center? Szabálysértés a gyakorlatban, különös tekintettel a főváros helyzetérehu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Jurisprudence of Administrative Offences with Special Regard to the Situtation in the Capitalhu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

Parkolópálya vagy autópálya az M3 Business Center? Szabálysértés a gyakorlatban, különös tekintettel a főváros helyzetére
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény