Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Hollán Miklós
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-04-06T11:38:25Z
Availability Date
dc.date.available
2021-04-06T11:38:25Z
Release
dc.date.issued
2020
Issn
dc.identifier.issn
2063-9066
Issn
dc.identifier.issn
2063-9058
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16376
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány azt vizsgálja, hogy a nullum crimen et nulla poena sine lege alapelv miképpen érvényesül a közigazgatási szankciók tekintetében. A szerző áttekinti az Európai Emberi Jogi Bíróság, az Európai Unió Bírósága, illetve az Alkotmánybíróság válogatott döntéseit. Különös figyelmet fordít a 30/2014. (IX. 30.) AB határozatra, amely lényeges fordulatot hozott az ítélkezési gyakorlatban. A testület ugyanis ebben a döntésében kifejezetten kiterjesztette az Alaptörvény XXVIII. cikk (4) bekezdésében biztosított garancia hatályát a közigazgatási szankciókra, miközben azonban annak védelmi szintjét ezekre nézve lecsökkentette a klasszikus büntetőjoghoz képest.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The study analyses whether and how application of the legality principle (nullum crimen et nulla poena sine lege) is realised concerning administrative sanctions. The author reviews selected decisions of the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union and the Constitutional Court of Hungary. The study focuses on Decision No. 30/2014 (IX. 30.) of the Constitutional Court of Hungary which brought a significant turn in the case law. The Constitutional Court explicitly extended the scope of the fundamental rights guarantee enshrined in Article XXVIII, Paragraph (4) of the Basic Law of Hungary to administrative sanctions, but at the same time reduced the level of protection as compared to the level provided for the ‘hard core’ of criminal law.en
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
Alkotmánybírósághu_HU
Keywords
dc.subject
Emberi Jogok Európai Bíróságahu_HU
Keywords
dc.subject
Európai Unió Bíróságahu_HU
Keywords
dc.subject
közigazgatási szankciókhu_HU
Keywords
dc.subject
versenyjoghu_HU
Keywords
dc.subject
Constitutional Courthu_HU
Keywords
dc.subject
European Court of Human Rightshu_HU
Keywords
dc.subject
Court of Justice of the European Unionhu_HU
Keywords
dc.subject
administrative sanctionshu_HU
Keywords
dc.subject
competition lawhu_HU
Title
dc.title
Közigazgatási büntetőjog és alapjogi garanciák: a nullum crimen et nulla poena sine lege elv hatóköre és védelmi szintjehu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Administrative Criminal Law and Fundamental Rights Guarantees: The Scope and Level of the Legality Principlehu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

Közigazgatási büntetőjog és alapjogi garanciák: a nullum crimen et nulla poena sine lege elv hatóköre és védelmi szintje
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény