Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Varga Zs. András
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-12-16T09:30:14Z
Availability Date
dc.date.available
2020-12-16T09:30:14Z
Release
dc.date.issued
2020
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16115
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány áttekinti a házasságra és a családra vonatkozó legfontosabb nemzetközi emberi jogi dokumentumokat. Ezek rendelkezéseit tárgyuk szerint csoportosítva kísérel meg következtetést levonni a két társadalmi jelenség nemzetközi jogi védelmének jellegére. Ezt követően áttekinti, hogy a házasság és a család mennyire tekinthető az európai kultúra lényeges összetevőjének. Az ószövetségi zsidó és a római birodalmi jog házasságfelfogásából kiindulva, az ezeket az értékeket továbbvivő Katolikus Egyház szabályainak áttekintése után bemutatja a kortárs egyetemes és hazai egyházi felfogást. Mindennek eredményeként vonja le azt a következtetést, hogy az európai kultúra a bemutatott házasság- és családfelfogásra épül. Ennek elvetése vagy lehetetlen, vagy egy másik kultúra létrehozását jelentené. The study overviews the basic international human rights instruments on marriage and the family. By grouping their provisions according to their substantive content, it seeks to draw a conclusion as to the nature of the protection of the two social phenomena under international law. It then reviews the extent to which marriage and family can be seen as essential components of European culture. Starting from the conception of marriage in Old Testament, the Jewish and Roman imperial law, it presents the contemporary universal and domestic ecclesiastical conception after reviewing the rules of the Catholic Church, which conveys these values. As a result, the study concludes that the European culture is based on the conception of marriage and family presented. The rejection of these values would be either impossible or would create another culture.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
házassághu_HU
Keywords
dc.subject
családhu_HU
Keywords
dc.subject
ószövetséghu_HU
Keywords
dc.subject
római joghu_HU
Keywords
dc.subject
kereszténységhu_HU
Keywords
dc.subject
Egyházhu_HU
Keywords
dc.subject
kánonjoghu_HU
Keywords
dc.subject
nemzetközi joghu_HU
Keywords
dc.subject
emberi jogokhu_HU
Keywords
dc.subject
kultúrahu_HU
Keywords
dc.subject
marriagehu_HU
Keywords
dc.subject
familyhu_HU
Keywords
dc.subject
Old Testamenthu_HU
Keywords
dc.subject
roman lawhu_HU
Keywords
dc.subject
Christianityhu_HU
Keywords
dc.subject
churchhu_HU
Keywords
dc.subject
canon lawhu_HU
Keywords
dc.subject
international lawhu_HU
Keywords
dc.subject
human rightshu_HU
Keywords
dc.subject
culturehu_HU
Title
dc.title
A házasság és a család mint keresztény és európai értékekhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Marriage and Family as Christian and European Valueshu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2020.4.7

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
8hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
4hu_HU
Scope
dc.format.page
187-206hu_HU


Files in this item

A házasság és a család mint keresztény és európai értékek
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény