Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bándi Gyula
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-12-16T08:52:35Z
Availability Date
dc.date.available
2020-12-16T08:52:35Z
Release
dc.date.issued
2020
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16109
Abstract
dc.description.abstract
Évtizedek óta küszködik a nemzetközi közösség azzal, hogy hivatalosan is az emberi jogok közé emelje a környezethez való jogot akár önmagában, akár összetevőiben – különösen ilyen lehetne a vízhez való jog. A környezet védelme pedig mindennek – az ember jogoknak is – forrása és feltétele, a kereszténységben is a kezdetektől mélyen gyökerezik, és ugyancsak évtizedek óta része az egyházak üzeneteinek. Szükségszerű volt, hogy az emberi jogok és a környezet – a Teremtés – találkozzanak ugyanezen tanításokban. Ennek útját a kezdetektől, valamint következményeit tekintem át a következőkben, kiemelt figyelemmel a Katolikus Egyház tanítására. The international community in the past decades has been struggling for raising the right to environment officially into the body of human rights, either on its own or in constituents – such as the right to water. Although environmental protection is the basis and condition of everything – also of human rights –, deeply based in Christianity and also part of the messages of the Church for decades. It has also been inevitable that human rights and environment – the Creation – should come together in the same teaching. Next, I shall follow this road from the beginning, together with its consequences, with a special focus on the teaching of the Catholic Church.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Keywords
dc.subject
teremtéshu_HU
Keywords
dc.subject
teremtésvédelemhu_HU
Keywords
dc.subject
ökológiai megtéréshu_HU
Keywords
dc.subject
a Katolikus Egyház társadalmi tanításahu_HU
Keywords
dc.subject
emberi méltósághu_HU
Keywords
dc.subject
közjóhu_HU
Keywords
dc.subject
életminőséghu_HU
Keywords
dc.subject
környezetvédelemhu_HU
Keywords
dc.subject
jelen és jövő nemzedékek védelmehu_HU
Keywords
dc.subject
fenntarthatósághu_HU
Keywords
dc.subject
környezethez való joghu_HU
Keywords
dc.subject
vízhez való joghu_HU
Keywords
dc.subject
creationhu_HU
Keywords
dc.subject
protection of creationhu_HU
Keywords
dc.subject
ecological conversionhu_HU
Keywords
dc.subject
social teaching of the Catholic Churchhu_HU
Keywords
dc.subject
human dignityhu_HU
Keywords
dc.subject
common goodhu_HU
Keywords
dc.subject
quality of lifehu_HU
Keywords
dc.subject
environmental protectionhu_HU
Keywords
dc.subject
protection of present and future generationshu_HU
Keywords
dc.subject
sustainabilityhu_HU
Keywords
dc.subject
right to environmenthu_HU
Keywords
dc.subject
right to waterhu_HU
Title
dc.title
A Teremtés védelme és az emberi jogokhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Protecting Creation and Human Rightshu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2020.4.1

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
8hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
4hu_HU
Scope
dc.format.page
9-33hu_HU


Files in this item

A Teremtés védelme és az emberi jogok
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény