Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kis Norbert
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-12-15T15:49:49Z
Availability Date
dc.date.available
2020-12-15T15:49:49Z
Release
dc.date.issued
2020
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16103
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány felidézi a keresztény vallás előtti ember találkozását a keresztény vallás tanításaival, majd nyomon követi a kereszténység gyengülésének okait, azaz a „természet Istenének” (deizmus) reneszánszát a filozófiában és a művészetekben. A keresztény szabadság a felvilágosodás korában még alkotóerő, azonban a vallással szembeni szekularizáció kísérlete is elindul, és két évszázadon át napjainkig bomlasztja a nyugati kultúra organikus szöveteit. A tudomány holtpontra jutott, mert továbbra sincs bizonyítéka az élet eredetére, és nincs válasza az emberi élet „céljára”. Kihalt-e az emberi közösség ösztönös igénye a transzcendens válaszokra? Kiégett és megérett-e a nyugati ember arra, hogy újra Istenben keresse a közösséget építő hitet és célokat? Elbukik-e a következő évtizedekben a szekularizált társadalom kísérlete? Elvesztik-e életképességüket a semleges társadalmak? Milyen lehet a kereszténység tézise és a szekularizáció antitézise nyomán születő 21. századi „szintézis”? Milyen jelek utalnak arra, hogy a nyugati kultúra közösségei megtalálják a keresztény vallás modern vagy posztmodern formáját? Következtetésünk, hogy a szekularizált szabadságeszmény és a politikai ideológiák sem tudtak, és a tudomány sem tudott közösségépítő és közösségmegtartó erővé válni. A vallási hagyomány mint közösségépítő erő és közösségi őskép tartósan nem helyettesíthető. Kétszáz év kétségbeesett útkeresés után a keresztény vallás újjászületése lehet a kiút a nyugati ember válságából. Napjainkban a konzervatív politika, benne a nemzetpolitika és a nemzeti valláspolitika erősödése is ebben a történelmi áramlásban értelmezhető. A konzervativizmus felismeri, hogy a jézusi tanítások, a keresztény istenelv 21. századi üzenetekkel újra felébresztheti az „örök igazságok” hitét, az elveszett Paradicsom keresését, és újra nagy közösségi erővé válhat. The study assumes how pre-Christian people met Christian religion, then follows up the causes effecting the weakening of Christianity, that is to say the renaissance of “God of Nature” (deism) in philosophy and arts. The Christian freedom remained a constructive power in the era of enlightenment; however, the first secularisation attempts that had started by that time disrupted the organic tissues of the Western culture for the last two centuries. Sciences came to a standstill since it neither could prove the origin of life nor could answer the meaning of life. Has the instinctive demand of human communities for transcendental responses disappeared? Has the Westerner got burned out and reached the point where it searches the community building beliefs and meanings again in God? Will the experiment of the secularised society fail in the next decades? Will the secular states loosing religious roots lose their viability, too? What characterises the synthesis of the 21st century arising from Christianity’s thesis and secularisation’s antithesis? What are the signs that Western communities are going to find the modern or postmodern form of Christian religion? Our conclusion is that neither the ideal form of secularised freedom, nor political ideologies, nor science itself could have become a new community building and integrating power. Religious tradition as a community building spirit and a common archetype cannot be replaced for long. After a desperate two hundred year-long ‘period of quest’, the revitalisation of Christian religion could respond to the disruption of Western communities. Nowadays, conservative politics, including policies for national upswing and the strengthening of the national religious life, should be seen within this historical flow. Conservatism recognises that Christian community teachings and the Christian God principle with messages in the 20th century could bring about a resurgence of the common beliefs in ‘eternal truth’ and the common search for lost Paradise of Western humans.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
kereszténységhu_HU
Keywords
dc.subject
szekularizációhu_HU
Keywords
dc.subject
tudományhu_HU
Keywords
dc.subject
válsághu_HU
Keywords
dc.subject
nemzethu_HU
Keywords
dc.subject
liberalizmushu_HU
Keywords
dc.subject
konzervativizmushu_HU
Keywords
dc.subject
valláshu_HU
Keywords
dc.subject
hagyományhu_HU
Keywords
dc.subject
deizmushu_HU
Keywords
dc.subject
kultúrahu_HU
Keywords
dc.subject
agnoszticizmushu_HU
Keywords
dc.subject
szabadsághu_HU
Keywords
dc.subject
emberi jogokhu_HU
Keywords
dc.subject
Christianityhu_HU
Keywords
dc.subject
secularisationhu_HU
Keywords
dc.subject
sciencehu_HU
Keywords
dc.subject
crisishu_HU
Keywords
dc.subject
nationhu_HU
Keywords
dc.subject
liberalismhu_HU
Keywords
dc.subject
conservativismhu_HU
Keywords
dc.subject
religionhu_HU
Keywords
dc.subject
traditionhu_HU
Keywords
dc.subject
deismhu_HU
Keywords
dc.subject
culturehu_HU
Keywords
dc.subject
agnosticismhu_HU
Keywords
dc.subject
libertyhu_HU
Keywords
dc.subject
human rightshu_HU
Title
dc.title
Az elveszett Paradicsom keresése: Posztkeresztény válság vagy keresztény társadalom?hu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Searching for the Paradise Lost: A Post-Christian Crisis or a Christian Society?hu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2020.3.5

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
8hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
3hu_HU
Scope
dc.format.page
73-98hu_HU


Files in this item

Az elveszett Paradicsom keresése: Posztkeresztény válság vagy keresztény társadalom?
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény