Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Deli Gergely
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-12-15T15:42:25Z
Availability Date
dc.date.available
2020-12-15T15:42:25Z
Release
dc.date.issued
2020
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16102
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány alapkérdése, hogy egy keresztény ember milyen alapon perelhet. Még ha saját, alkotmányban védett alapjogáról van szó, nem lenne helyesebb, ha szelíden lemondana igényéről? A tanulmány az esti lelkiismeret-vizsgálat eszközeivel keres választ erre a kérdésre. Az uralkodó, emberi méltóságra alapozott, individuális, következményorientált, emberi jogokban megnyilvánuló és „racionális” alkotmányosság helyett felvázolja egy „érzelmi” alkotmányosság alapvonalait, amely az emberi üdvösségre alapoz, személyes, szándékorientált, és tárgyául a bűnöket teszi meg. The basic question of the study is on what grounds a Christian can sue? Even if it were his/her fundamental rights protected by the Constitution, would it be better, if he/she mildly gave up his/her claim? This essay seeks to address this problem with the help of the evening examination of conscience. It draws the contours of an “emotional”, intent-oriented constitutionalism, based on human salvation and focusing on vices, instead of the mainstream, individualistic, consequence-oriented and rational constitutionalism.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
lelkiismerethu_HU
Keywords
dc.subject
mainstream alkotmányossághu_HU
Keywords
dc.subject
keresztény alkotmányossághu_HU
Keywords
dc.subject
alapjogokhu_HU
Keywords
dc.subject
consciencehu_HU
Keywords
dc.subject
mainstream constitutionalismhu_HU
Keywords
dc.subject
Christian constitutionalismhu_HU
Keywords
dc.subject
fundamental rightshu_HU
Title
dc.title
A lelkiismeret alkotmányosságahu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The Constitutional Dimension of Consciencehu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2020.3.4

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
8hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
3hu_HU
Scope
dc.format.page
55-71hu_HU


Files in this item

A lelkiismeret alkotmányossága
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény