Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Haller József
Author
dc.contributor.author
Bellavics Mária Zsóka
Author
dc.contributor.author
Baráth Noémi
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-12-02T15:29:36Z
Availability Date
dc.date.available
2020-12-02T15:29:36Z
Release
dc.date.issued
2020
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895 (nyomtatott)
Issn
dc.identifier.issn
1787-050X (online)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16062
Abstract
dc.description.abstract
Pszichiátriai ismeretekre a rendészet már régóta hagyatkozik, a kriminálpszichiátria azonban mint új tudományág csak mostanában van megszületőben. Ebben a tanulmányban amellett érvelünk, hogy a rendőröknek rendelkezniük kell ismeretekkel ezen a téren – nem azért, hogy pszichiáterré váljanak, hanem hogy jobban végezzék munkájukat. Ezt az indokolja, hogy a mentális zavarok nagyon gyakoriak a bűnelkövetők körében, amit a tanulmányba foglalt saját kutatási eredményeink is bizonyítanak. Az alapfogalmak tisztázása után áttekintjük (helyszűke miatt csak nagyon vázlatosan) azokat a rendészeti területeket, amelyekben a pszichiátriai ismeretek segítségére lehetnének a rendőrnek, kihangsúlyozva azt, hogy eddigi oktatási tapasztalataink szerint a rendészeti hallgatók fogékonyak az ilyen ismeretek iránt. A rendőrök kriminálpszichiátriai ismeretei természetesen nem válthatják ki a pszichiáterek munkáját – ez nem is lenne lehetséges –, de professzionálisabbá tehetik a rendőri munkát. The police have long relied on psychiatric knowledge, but criminal psychiatry, as a new discipline, has only recently emerged. In this study, we argue that police officers need to have knowledge in this area – not to become a psychiatrist, but to do a better job. This is justified by the fact that mental disorders are very common among offenders, as evidenced by our own research findings included in this study. After clarifying the basic concepts, we review (due to space constraints, only very superficially) the areas of law enforcement in which psychiatric knowledge could help the police officer, emphasising that our educational experience to date has shown that law enforcement students are receptive to such knowledge. Psychiatric knowledge of police officers cannot, of course, replace the work of psychiatrists – which would not be possible –, but it can make police work more professional.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
pszichiátriahu_HU
Keywords
dc.subject
mentális zavarhu_HU
Keywords
dc.subject
fiatalkorú bűnelkövetőkhu_HU
Keywords
dc.subject
rendészettudományhu_HU
Keywords
dc.subject
professzionalizmushu_HU
Keywords
dc.subject
psychiatryhu_HU
Keywords
dc.subject
mental disorderhu_HU
Keywords
dc.subject
delinquentshu_HU
Keywords
dc.subject
law enforcementhu_HU
Keywords
dc.subject
professionalismhu_HU
Title
dc.title
Kriminálpszichiátria — elméleti háttér és gyakorlati hasznosításhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Criminal Psychiatry – Theoretical Background and Practical Applicationsen
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

Kriminálpszichiátria — elméleti háttér és gyakorlati hasznosítás
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény