Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Szilágyi Péter
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-09-23T08:30:51Z
Availability Date
dc.date.available
2020-09-23T08:30:51Z
Release
dc.date.issued
2020
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-207-8 (nyomtatott)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-208-5 (PDF)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-209-2 (ePub)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/15927
Abstract
dc.description.abstract
A weimari köztársaság idején gazdag és sokszínű állam­elméleti irodalom jött létre. Ezen államelmélet máig érvényes tanulságokkal szolgál, egyik legfontosabb képviselője pedig a nálunk alig ismert Hermann Heller (1891–1933) volt. Neki köszönhető többek között a szociá­lis jogállam elméleti megalapozása, de a közelmúltban a német alkotmánybíróság több határozata is rá hivatko­zott. A monográfia az elkötelezetten antifasiszta Heller munkásságát elemzi, beillesztve azt a korabeli viták kontextusába. Gondolatai megkerülhetetlenek napjaink olyan aktuális elméleti problémáinak vizsgálata során, mint az állam fogalma, az állami szuverenitás és a nép­szuverenitás viszonya, az állami szuverenitás és az euró­pai integráció összefüggései, a demokratikus jogállam sajátosságai, az alkotmányfogalmak, az alkotmány tar­talmának, az alkotmányozó hatalomnak és az alkot­mánybíráskodásnak a kérdései. A monográfia fontos adalékokat szolgáltat a szükségállapot problematikájá­hoz, az etikai jogelvek funkciójához és a közvélemény politikai szerepéhez is.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
Hermann Hellerhu_HU
Keywords
dc.subject
államelmélethu_HU
Keywords
dc.subject
szociális jogállamhu_HU
Keywords
dc.subject
állam fogalmahu_HU
Keywords
dc.subject
állami szuverenitáshu_HU
Keywords
dc.subject
népszuverenitáshu_HU
Keywords
dc.subject
európai integrációhu_HU
Keywords
dc.subject
demokratikus jogállamhu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmányhu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmányozó hatalomhu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmánybíráskodáshu_HU
Title
dc.title
Hermann Heller államelméletehu_HU
Type
dc.type
Könyvhu_HU


Files in this item

Hermann Heller államelmélete
Hermann Heller államelmélete
Hermann Heller államelmélete
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény