Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kovács Katalin (szerk.)
Author
dc.contributor.author
Tálas Péter (szerk.)
Author
dc.contributor.author
Bauer Kristóf
Author
dc.contributor.author
Etl Alex
Author
dc.contributor.author
Nádudvari Anna
Author
dc.contributor.author
Pénzváltó Nikolett
Author
dc.contributor.author
Tálas Péter
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-09-07T08:57:26Z
Availability Date
dc.date.available
2020-09-07T08:57:26Z
Release
dc.date.issued
2020
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-252-8 (nyomtatott)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-253-5 (PDF)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-254-2 (ePub)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/15903
Abstract
dc.description.abstract
Tankönyvünk a napjainkra önálló szakterületté vált konfliktuselemzés módszertani alapjaival ismerteti meg az olvasót. A biztonság értelmezésének változásával az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott, átalakult és kibővült a konfliktus fogalma, ennek eredményeképpen pedig differenciálódtak a konfliktuselemzés keretei és módszertani eljárásai is. Az önállósodó tudomány- és szakterületeken felhalmozott elméleti és gyakorlati tapasztalatok pedig új koncepciókat, új elemzési kereteket, új módszertani eljárásokat és új eszközöket hoztak létre, sőt hoznak létre ma is a konfliktusok elemzése, megismerése és kezelése terén. Kötetünk tanulmányai az említett folyamatokat, illetve azok elméleti és gyakorlati eredményeit foglalják össze röviden és érthetően. Szerzőinket – akik maguk is gyakorló elemzők – a konfliktuselemzés legfontosabb területeinek és módszereinek bemutatására kértük fel, remélve, hogy az olvasóink közül minél többen kapnak kedvet a konfliktuselemzés területének a jelen tankönyvön túli megismeréséhez is.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
konfliktuselemzéshu_HU
Keywords
dc.subject
módszertanhu_HU
Keywords
dc.subject
iskolákhu_HU
Keywords
dc.subject
konfliktuselemzési eszközökhu_HU
Keywords
dc.subject
konfliktustranszformációhu_HU
Keywords
dc.subject
nemzetközi kapcsolatokhu_HU
Title
dc.title
A konfliktuselemzés módszertani iskoláirólhu_HU
Type
dc.type
Tankönyvhu_HU


Files in this item

A konfliktuselemzés módszertani iskoláiról
A konfliktuselemzés módszertani iskoláiról
A konfliktuselemzés módszertani iskoláiról
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény