Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Suba László
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-06-02T09:59:29Z
Availability Date
dc.date.available
2020-06-02T09:59:29Z
Release
dc.date.issued
2020
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895 (nyomtatott)
Issn
dc.identifier.issn
1787-050X (online)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/15723
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány szerzője vázlatosan bemutatja az állami adó- és vámhatóság megalakulásának történetét, majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hierarchiájának felvázolásából kiindulva elemzi a hivatal szervezeti kultúráját. Emellett igyekszik képet adni a két jogelődszervezet integrációjából adódó sajátosságokról is, végül kitér a szervezet kommunikációjának néhány kérdésére is. A szerző célul tűzte ki egyrészt azt, hogy betekintést adjon egy nagyon sajátos, „rendvédelmi feladatokat ellátó” szervezet működésébe, másrészt pedig – ezzel szoros összefüggésben – röviden dokumentálni kívánja a „civil” és fegyveres rendvédelmi szerv összeolvadásának történetét. The author of the study outlines the history of the establishment of the National Tax and Customs Administration and then analyses the organisational culture of the office based on an outline of the hierarchy of the National Tax and Customs Administration. In addition, it attempts to provide insight into the specifics of the integration of the two legal predecessors, and finally addresses some of the communication issues of the organisation. The author aims, on the one hand, to give insight into the functioning of a very specific organisation that performs “law enforcement tasks” and, on the other hand, to briefly document the history of the merger of “civilian” and armed law enforcement agencies.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
adóhatósághu_HU
Keywords
dc.subject
kommunikációhu_HU
Keywords
dc.subject
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhu_HU
Keywords
dc.subject
szervezeti kultúrahu_HU
Keywords
dc.subject
vámhatósághu_HU
Keywords
dc.subject
customshu_HU
Keywords
dc.subject
National Tax and Customs Administrationhu_HU
Keywords
dc.subject
organisational culturehu_HU
Keywords
dc.subject
tax administrationhu_HU
Keywords
dc.subject
communicationhu_HU
Title
dc.title
Az adó- és vámhatóság szervezeti kultúrájahu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Organisational Culture of the Tax and Customs Authorityhu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

Az adó- és vámhatóság szervezeti kultúrája
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény