Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Pajor Andrea
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-06-02T09:52:41Z
Availability Date
dc.date.available
2020-06-02T09:52:41Z
Release
dc.date.issued
2020
ISBN
dc.identifier.isbn
1787-050X (online)
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895 (nyomtatott)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/15721
Abstract
dc.description.abstract
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal mint állami adó- és vámhatóság egy sajátos „Janus-arcú” szervezet, amelynek feladatellátásában keverednek a kormánytisztviselők hatáskörei a pénzügyőrök speciális jogállásából eredő hatásköreivel. Ennek egy tipikus megjelenési területe az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésének helyszíni vizsgálata. Ezek a vizsgálatok EKÁER-ellenőrzés néven kerültek be a szakzsargonba és ezzel összefüggésben a köznyelvbe is. Jelen tanulmányban arra mutatok rá, hogy a közúton végzett helyszíni ellenőrzés valójában egy rendészeti intézkedés, amely szükségszerű megelőző intézkedése az EKÁER-hez kapcsolódó adózói bejelentési kötelezettségek teljesítésére irányuló jogkövetési vizsgálatnak. The National Tax and Customs Administration, as a state tax and customs authority, is a special “Janus-faced” organisation; in the performance of duties, the competences of government officials intermingle with those based on the special status of finance guards. A typical area for this is the on-the-spot verification of compliance with obligations related to Electronic Public Road Transport Control System. These studies have been introduced into the jargon and in the common language under the name EPRTCS inspection. In this study, I point out that on-the-spot checks on roads are in fact a law enforcement measure that is a necessary preventive action for the compliance audit of taxpayers’ reporting obligations under the EPRTCS system.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
pénzügyőri intézkedéshu_HU
Keywords
dc.subject
jogkövetési vizsgálathu_HU
Keywords
dc.subject
hatáskörhu_HU
Keywords
dc.subject
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER)hu_HU
Keywords
dc.subject
actions taken by the finance guardshu_HU
Keywords
dc.subject
compliance audithu_HU
Keywords
dc.subject
competencehu_HU
Keywords
dc.subject
Electronic Public Road Transport Control System (EKAER)hu_HU
Title
dc.title
Az EKÁER-ellenőrzések rendészeti jellegehu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The Law Enforcement Nature of EPRTCS Inspectionshu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

Az EKÁER-ellenőrzések rendészeti jellege
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény