Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kiss György (szerk.)
Author
dc.contributor.author
Bankó Zoltán
Author
dc.contributor.author
Berke Gyula
Author
dc.contributor.author
Kiss György
Author
dc.contributor.author
Kun Attila
Author
dc.contributor.author
Petrovics Zoltán
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-04-22T09:18:40Z
Availability Date
dc.date.available
2020-04-22T09:18:40Z
Release
dc.date.issued
2020
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-164-4 (nyomtatott)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-165-1 (PDF)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-166-8 (ePUB)
Issn
dc.identifier.issn
2630-919X
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/15221
Abstract
dc.description.abstract
A munkajog a foglalkoztatás és a munkát vállalás egyik jogi keretét adja. A munkaszerződés, a munkaviszony szinte minden ember életében jelen van, tartalma meghatározza az egyén egzisztenciális helyzetét, helyét, pozícióját a társadalomban. A munkajog a magánjog része, amennyiben a munkaerőre vonatkozó szabályokat tartalmazza, és így nem vonhatja ki magát a piaci viszonyok törvényszerűségei alól. Tartalmaz azonban közjogi elemeket is mint a foglalkoztatáspolitika egyik szegmense. E jogterület továbbá szabályozza az egyéni jogviszonyokat a munkáltató és a munkavállaló relációjában, de egyre jelentősebbek a kollektív kapcsolatok is (szakszervezetek, kollektív megállapodások stb.). A munkajog mint tantárgy egyúttal alapozó jellegű is, mert ismeretanyagára épül a közszolgálati jog. Ez a tankönyv a magyar munkajogot dolgozza fel a szükséges európai közösségi jogi normákra történő hivatkozással. Az elméleti alapokon felül a jogalkalmazás, a gyakorlat bemutatására is hangsúlyt fektet.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject
munkajoghu_HU
Keywords
dc.subject
munkáltatói jogokhu_HU
Keywords
dc.subject
munkavállalói jogokhu_HU
Keywords
dc.subject
munkajogviszonyhu_HU
Keywords
dc.subject
munkaidőhu_HU
Title
dc.title
Munkajoghu_HU
Type
dc.type
Tankönyvhu_HU


Files in this item

Munkajog
Munkajog
Munkajog
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény