Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Halmai Péter (szerk.)
Author
dc.contributor.author
Benczes István
Author
dc.contributor.author
Csaba László
Author
dc.contributor.author
Győrffy Dóra
Author
dc.contributor.author
Halmai Péter
Author
dc.contributor.author
Hetényi Géza
Author
dc.contributor.author
Kecskés László
Author
dc.contributor.author
Király Miklós
Author
dc.contributor.author
Koller Boglárka
Author
dc.contributor.author
Kutasi Gábor
Author
dc.contributor.author
Palánkai Tibor
Author
dc.contributor.author
Várkonyi László
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-02-04T12:58:49Z
Availability Date
dc.date.available
2020-02-04T12:58:49Z
Release
dc.date.issued
2019
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-083-8 (nyomtatott)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-082-1 (elektronikus)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/14744
Abstract
dc.description.abstract
Az európai integráció Maastricht előtti unitárius szerkezetében valamennyi tagállamra azonos szabályok vonatkoztak. A Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) rendszerében definíciószerűen lehetséges a többsebességű integráció. Különféle kormányzási modellek, bonyolult intézményi feltételek állnak fenn. A differenciált integráció rendszerében a tagállamok specifikus csoportja nincs alárendelve a többiekkel azonos uniós szabályoknak. A differenciálás bizonyos formái túlnyúlhatnak az Európai Unió határain, beleértve esetleg egyes kívülálló (nem tag­) államokat. A differenciálás eszközt jelenthet az EUtagállamok között fennálló heterogenitások menedzselésére. Mindezek révén egyfelől legyőzhető lehet a patthelyzet az integrációs folyamatban. Ám mindez egyúttal dezintegrációs, illetve felbomlási trendek kiváltására is vezethet. A gazdasági integráció fejlődésével jelentősen változott annak intézményi jellege. Az uniós szabályalkotás egyre újabb területekre terjedt ki, s egyre inkább átfogóvá vált. Egyidejűleg e szabályalkotáson túl szükségessé vált a diszkrecionális döntésekre is kiterjedő folyamatos szabályozás, továbbá a tagországi politikák ellenőrzésének kiépítése. (Mindennek igényét különös erővel húzzák alá a legutóbbi pénzügyi és gazdasági válság tapasztalatai.) E szélesebb, az eredeti, korlátozott szabályalkotást jóval meghaladó tevékenység a gazdasági kormányzás (economic governance). A konstrukció többsebességes: a legszorosabb integráció (s egyben a legnagyobb mértékű hatáskör­átruházás) a magövezetben valósulhat meg. Az abban részt nem vevő tagállamok alacsonyabb integrációs fokozatban kapcsolódnak, s egyidejűleg esetükben a kompetenciaátruházás is mérsékeltebb. Ugyanakkor egyidejűleg egyes tagállamokban soha nem látott mértékben erősödtek fel az euroszkeptikus törekvésekkel jellemezhető politikai erők.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Title
dc.title
Tagállami integrációs modellekhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
A gazdasági kormányzás új dimenziói az Európai Unióbanhu_HU
Type
dc.type
Könyvhu_HU


Files in this item

Tagállami integrációs modellek
Tagállami integrációs modellek
Tagállami integrációs modellek
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény