Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Vári Vince
Author
dc.contributor.author
Horgos Lívia
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-01-22T14:04:44Z
Availability Date
dc.date.available
2020-01-22T14:04:44Z
Release
dc.date.issued
2019
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-001-2 (nyomtatott)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-002-9 (elektronikus)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/14726
Abstract
dc.description.abstract
E gyakorlókönyvvel a szerzők a 2018. július 1-jén hatályba lépett 2017. évi XC. törvény (a büntetőeljárásról) egy részével összefüggő – mind az elméleti, mind a gyakorlati – tudás megszerzését kívánják elősegíteni, hozzájárulva ahhoz, hogy a hallgatók a Büntető eljárásjog című stúdiumot eredményesen tudják abszolválni. A gyakorlókönyv fundamentumát a Be. tantárgyi programjának aktuális rendelkezései képezik, mintegy igazodva Büntető eljárásjogi ismeretek I. Statikus rész című tankönyvhöz. A mű első részének fejezetei az egyes témakörökhöz kapcsolódó feleletválasztós kérdéseket és eldöntendő állításokat tartalmaznak. A második részben a hallgatók megtalálhatják a fejezetek adott témakörre vonatkozó óravázlatát, valamint fogalomtárat, példatárat, tesztsort, jogeseteket és a tananyagot vázlatos formában. A szerzők jó szívvel ajánlják munkájukat a büntető eljárásjogot tanuló hallgatóknak, bízva abban, hogy a gyakorlókönyv hozzájárul a büntető eljárásjog statikus rész elméleti tudásanyagának minél eredményesebb elsajátításához, megkönnyítve egyúttal felkészülésüket, szakmai, gyakorlati ismereteik elmélyülését és bővítését.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Title
dc.title
Gyakorlókönyv a Büntető eljárásjogi ismeretek I.Statikus részhezhu_HU
Type
dc.type
Tankönyvhu_HU


Files in this item

Gyakorlókönyv a Büntető eljárásjogi ismeretek I.Statikus részhez
Gyakorlókönyv a Büntető eljárásjogi ismeretek I.Statikus részhez
Gyakorlókönyv a Büntető eljárásjogi ismeretek I.Statikus részhez
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény