Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Varga Attila
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-12-17T09:31:24Z
Availability Date
dc.date.available
2019-12-17T09:31:24Z
Release
dc.date.issued
2019
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/14644
Abstract
dc.description.abstract
A nemzeti kisebbségek jogainak alkotmányos szabályozása három megközelítésben történik: részben az alapelvek, részben mint alapvető emberi jogok, részben pedig mint az államszervezetet érintő szabályozások jelennek meg Románia alkotmányában. Az alkotmányi rendelkezéseken túlmenően, létrejöttek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogaira vonatkozó törvényi szintű szabályozások, amelyek a legtöbb esetben alkotmányossági ellenőrzés tárgyát is képezték, az alkotmánybíróság határozatai pedig meghatározták, pontosították a nemzeti kisebbségek jogainak tartalmát, értelmét, alkalmazási kereteit. Jelen tanulmány összefoglalóan mutatja be a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó alkotmányi rendelkezéseket, a román alkotmánybíróságot, hatásköreit, valamint a Taláros Testületnek a nemzeti kisebbségekre vonatkozó legfontosabb határozatait, esetgyakorlatát. The constitutional provisions concerning national minorities are listed in triple perspective in the Constitution of Romania, namely as fundamental principles, fundamental rights and part of the organisation of the state. In addition to the constitutional provisions, there have been enacted provisions having the force of law that regards the rights of the persons belonging to national minorities. These laws or parts of them – in most of the cases – have been under constitutional review and in this context the Constitutional Court decisions defined and pointed out the significance and the sphere of applicability of the rights of national minorities. This study presents the constitutional provisions regarding the rights of national minorities, the Constitutional Court of Romania, its constitutional powers and its relevant case law developed in the aforementioned field.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
nemzeti kisebbségek jogaihu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmányszabályozásokhu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmánybírósághu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmánybírósági esetgyakorlathu_HU
Keywords
dc.subject
bírói aktivizmushu_HU
Keywords
dc.subject
textualizmushu_HU
Keywords
dc.subject
kisebbségvédelemhu_HU
Keywords
dc.subject
identitáshu_HU
Keywords
dc.subject
anyanyelvhasználathu_HU
Keywords
dc.subject
rights of the national minoritieshu_HU
Keywords
dc.subject
constitutional provisionshu_HU
Keywords
dc.subject
Constitutional Courthu_HU
Keywords
dc.subject
case law of the Constitutional Courthu_HU
Keywords
dc.subject
judicial activismhu_HU
Keywords
dc.subject
textualismhu_HU
Keywords
dc.subject
protection of national minoritieshu_HU
Keywords
dc.subject
identityhu_HU
Keywords
dc.subject
use of mother tonguehu_HU
Title
dc.title
A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesülése a román alkotmánybírósági esetgyakorlatbanhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The Emergence of the Rights of National Minorities in the Case Law of the Constitutional Court of Romaniahu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2019.3.5

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
7hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
3hu_HU
Scope
dc.format.page
87-118hu_HU


Files in this item

A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesülése a román alkotmánybírósági esetgyakorlatban
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény