Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Koltay András
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-12-17T09:27:17Z
Availability Date
dc.date.available
2019-12-17T09:27:17Z
Release
dc.date.issued
2019
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/14643
Abstract
dc.description.abstract
A hírnév- és becsületvédelem értelmezése a közéleti szereplést a hírnévvédelem hatókörét automatikusan csökkentő körülményként veszi figyelembe. Ezt követeli meg a demokratikus berendezkedés egyik alapvető játékszabálya; a közügyek nyílt vitatása egy bizonyos határig fontosabb érdek, mint a kritizált egyén személyiségi jogainak védelme. Az 1994 óta gyarapodó alkotmánybírósági gyakorlat, a rendes bíróságok döntései, a Ptk. 2013-as elfogadása által létrejött új szabályozás, valamint az alkotmányjogi panasz lehetőségének megnyílása nyomán sokasodó AB döntések kirajzolják a terület legfontosabb kérdéseire adható azon válaszokat, amelyeket egy modern, a szólásszabadság és a személyiségi jogok egyensúlyának meghatározását célzó jogrendszerben a felmerülő kérdésekre adni lehet. Hosszú távra érvényes konklúzió a terület eleve mindenkor gyors változásai, valamint a 2018-as nyári jogalkotási eredmények miatt a részkérdések tekintetében nem rögzíthető, de a személyiségi jogok védelme és a közügyek vitáinak szabadsága közötti egyensúly felállításához szükséges fő szempontok már azonosítottak, az egyes ügyek eldöntésekor alkalmazandó elvek pedig szilárd és kiforrott formában, kellő részletezettséggel állnak rendelkezésre. A tanulmány ezek áttekintését és rendszerbe gyűjtését célozza. The interpretation of personality rights and the relevant provisions of the Civil Code have gained momentum as a result of the decisions adopted by the Constitutional Court and regular courts in recent years related to the freedom of speech, specifically in discussions of public affairs. It would not be an exaggeration to claim that the number of important decisions taken during this period exceeded those made between 1994 and 2014, a span oftwenty years. The significant number of constitutional complaints raised indicates a similar intensity in the near future, which one hopes will lead to the cementing of constitutional principles and the resolution of contradictions in their application. Discussions of public affairs continue to enjoy a broad degree of freedom, and the case law under the aegis of the Civil Code has been extremely helpful in defining the scope of this freedom. With regard to questions of detail, no long-term conclusions may be drawn, due to the rapid changes in this area and legislative efforts as recently as the summer of 2018, but the main criteria needed to strike a balance between the protection of personality rights, and the freedom of the debate of public affairs have already been identified, and the principles applicable to decisions made in individual cases are available in a solid and mature form with a sufficient degree of detail. The category of public affairs is to be interpreted broadly, whereby the public figure is an important category, but it is of secondary importance compared to the category of public affairs, and where the differentiation between statements of fact and statements of opinion is to be treated in a flexible way, and the threshold of tolerance of those concerned is clear from the case law of the Constitutional Court.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
véleménynyilvánítási szabadsághu_HU
Keywords
dc.subject
szólásszabadsághu_HU
Keywords
dc.subject
sajtószabadsághu_HU
Keywords
dc.subject
közszerepléshu_HU
Keywords
dc.subject
közéleti szereplőkhu_HU
Keywords
dc.subject
jó hírnév és becsület védelmehu_HU
Keywords
dc.subject
magánélet védelmehu_HU
Keywords
dc.subject
freedom of expressionhu_HU
Keywords
dc.subject
freedom of speechhu_HU
Keywords
dc.subject
freedom of the presshu_HU
Keywords
dc.subject
public appearancehu_HU
Keywords
dc.subject
public figureshu_HU
Keywords
dc.subject
protection of reputation and honourhu_HU
Keywords
dc.subject
protection of the private spherehu_HU
Title
dc.title
A közügyek vitáinak szabadsága és a magánélet védelméről szóló 2018. évi LIII. törvényhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The Freedom to Discuss Public Affairs and Act LIII of 2018 on the Protection of the Private Spherehu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2019.3.4

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
7hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
3hu_HU
Scope
dc.format.page
63-85hu_HU


Files in this item

A közügyek vitáinak szabadsága és a magánélet védelméről szóló 2018. évi LIII. törvény
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény