Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Huszár Zoltán
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-12-17T09:23:35Z
Availability Date
dc.date.available
2019-12-17T09:23:35Z
Release
dc.date.issued
2019
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/14642
Abstract
dc.description.abstract
A Duna, amely Európa második leghosszabb folyója, eltérő földrajzi, gazdasági, politikai régiókat, különböző etnikai, vallási, történelmi múlttal rendelkező területeket kapcsol össze, ma 10 országot érintve, 14 ország vizeit gyűjti 817 ezer km2 nagyságú vízgyűjtő területe, amely a kontinens országai számára a tengerekhez történő kijutást teszi lehetővé. A folyó jelentősége abban áll, hogy fontos nemzetközi útvonal, amely Európában északnyugatról délkelet felé a Nyugat és Kelet közötti összeköttetés természetes vonalát képezi legalább kétezer év óta ennek minden előnyével és gyakran hátrányával együtt. Természetföldrajzi szerepe a történelem során mindig óriási volt, azonban nem kevésbé fontos művelődéstörténeti szempontból sem. A jelen tanulmányban a szerző a Duna kétezer éves „életrajzának” legfontosabb eseményeit foglalja össze történeti és nemzetközi jogi szempontból vizsgálva a témát. The second longest river of Europe, the Danube touches 10 countries and collects the waters of 14 countries in its 817,000 km2 large catchment basin. It is an important international waterway, provides entrance to the sea for several countries of the continent, and it is an important international waterway, a natural link between the West and the East for more than two thousand years. It connects different geographical, economic, political regions and territories with different ethnics, cultures, religions and historical past. Its historical and geographical role has always been significant, and we also have to consider it as an important component in the development of cultural history. The aim of this study is to give a summary of the Danube’s “biography” from the viewpoint of international law.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
Dunahu_HU
Keywords
dc.subject
nemzetközi folyóhu_HU
Keywords
dc.subject
hajózáshu_HU
Keywords
dc.subject
Habsburg Birodalomhu_HU
Keywords
dc.subject
Nemzetközi Duna Bizottsághu_HU
Keywords
dc.subject
Danubehu_HU
Keywords
dc.subject
international rivershu_HU
Keywords
dc.subject
navigationhu_HU
Keywords
dc.subject
the Habsburg Empirehu_HU
Keywords
dc.subject
International Danube Commissionhu_HU
Title
dc.title
A Duna „életrajza” történeti és nemzetközi jogi megközelítésbőlhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The “Biography” of the River Danube from a Historic and International Legal Approachhu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2019.3.3

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
7hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
3hu_HU
Scope
dc.format.page
47-62hu_HU


Files in this item

A Duna „életrajza” történeti és nemzetközi jogi megközelítésből
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény