Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Boldizsár Gábor
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-12-10T09:24:57Z
Availability Date
dc.date.available
2019-12-10T09:24:57Z
Release
dc.date.issued
2019
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-498-053-7 (PDF)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/14609
Abstract
dc.description.abstract
Az egyének, a közösségek és az államok egy folyamatosan változó, komplex környezetben léteznek. E környezet hatásai állandó alkalmazkodást igényelnek a megmaradás érdekében. A pozitív hatást rejtő lehetőségek és a negatív hatást rejtő veszélyek felismerése, értékelése, a kezelés képességének kialakítása, valamint a cselekvés szakadatlan ismétlődő körforgása maga az alkalmazkodás. Ez elmúlt időszakban új és újabb veszélyek fenyegetik hazánkat, régiónkat és földünket, melyek egy része már közvetlenül is negatív hatást gyakorol az egyénre és a kisközösségekre. Az új típusú terror, a hibrid hadviselés kezdeti időszakában az egyén és a kisközösség válik célponttá. A fenyegetés iránya megváltozott, nem csak az állam és intézményei, hanem a humán tér is közvetlen célponttá vált. A fizikai biztonság nélkül már rövidtávon is veszélyben van a létezés, ezért szükséges annak a vizsgálata, hogy hogyan lehet kezelni e fenyegetéseket az emberi szerveződések valamennyi szintjén. Az egyén szerepe felértékelődik az új biztonsági környezetben, célponttá vált és valami új képességre van szüksége, hogy az állammal együtt megvédje fizikai biztonságát. Az egyén, a közösség, az állam, a biztonság, és azon belül a fizikai biztonság szereplői komplex rendszert alkotnak, interakcióik a környezeti hatások által meghatározottak. Az egyén és közösség szerepét államcentrikus megközelítésben, állami létet és cselekvőképességet feltételezve kell vizsgálni. De fel kell készülni a külső behatásra is, melynek elhárításában és helyreállításában egy egyének és közösségek kulcsszerepet játszanak. A fizikai biztonság kemény (hon- és rendvédelem, nemzetbiztonság, magánbiztonság, állampolgári önkéntesség) és puha (tudás, szándék, morál, tapasztalat) összetevői együttesen kell, hogy reagáljanak a környezeti hatásokra. A kemény tényezők közül a haderő, amely funkciója és erőeszköz-eljárásbeli sajátosságai alapján a fizikai biztonság legvégső garanciális eszköze, magas intenzitású, összetett fizikai támadás esetén is képes védelmezni. A haderő képes extrém és ismeretlen környezetben extrém és ismeretlen, magas kockázatú feladatokat megoldani úgy, hogy közben saját rendszerével biztosítja a cselekvéshez szükséges feltételeket. A haderőn túl nincs más, nagyobb intenzitású, nagyobb biztonság szavatolására alkalmas eszköze az államnak a fizikai védelem vonatkozásában. A veszélyek, az egyén és közösségek, az állam és a fizikai biztonság speciális szereplője, a haderő rendszerére fókuszál e könyv. A vizsgálati módszerek alapoznak a nemzetközi szervezetek, alapvetően a NATO jövő kutatással kapcsolatos megállapításaira. Az állam léte és működése szempontjából a nemzetközi térben értelmezett Bukott/Széteső Állam Index, magyar viszonylatban pedig a Jó Állam Jelentés a meghatározó keret. A hadtudomány szempontjából a rövid és középtávon a honvédelem érdekeit szolgáló nyolc prioritásból álló rendszer az iránymutató.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Nemzeti Közszolgálati Egyetem; Közigazgatási Továbbképzési Intézethu_HU
Title
dc.title
A haderő helye és szerepe a biztonsági kihívások kezelésébenhu_HU
Type
dc.type
Könyvhu_HU


Files in this item

A haderő helye és szerepe a biztonsági kihívások kezelésében
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény