Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Imre Miklós
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-12-09T12:31:00Z
Availability Date
dc.date.available
2019-12-09T12:31:00Z
Release
dc.date.issued
2016
Issn
dc.identifier.issn
2063-9066
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/14566
Abstract
dc.description.abstract
Lőrincz Lajos akadémikus munkásságát végigkísérte a közigazgatás és a gazdaság viszonyának tudományos kutatása. Az iskolateremtő tudós kivételes rendszerező képessége, problémaérzékenysége, a nemzetközi irodalom teljes körű ismerete alapján – jellemzően – összehasonlító módszerrel végzett elemzései, minden, a témával foglalkozó kutató számára iránymutatóak. Lőrincz professzor átfogóan vizsgálta a gazdaságnak a közigazgatás szervezetére, funkcióira és személyi állományára gyakorolt hatását. Az akadémikus álláspontja szerint a közigazgatási változások iránti igény folyamatosan jelen van az egyes államok történetében. Véleménye alapján reformértékűnek csak akkor tekinthető egy változás, ha egyidejűleg megfelel egy komplex fel- tételrendszernek. Ebből következően semmiképpen nem tekinthető reformnak az államszocialista rendszernek a gazdaság- és a gazdaságirányítás átalakítására irányuló intézkedéssorozata. Ezek a változások ugyanis nem a társadalom akaratát valóban tükröző politikai erők konszenzusán, még kevésbé társadalmi közmegegyezésen alapultak. A rendszerváltozás során megvalósított gazdaságirányítási átalakítások minden szempontból megfelelnek a Lőrincz professzor által meghatározott feltételeknek, így azok egyértelműen reformnak minősülnek.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The scientific research of the relationship between public administration and the economy was constantly present in the academic work of Lajos Lőrincz. Thanks to his outstanding systematic thinking skills, his sensitivity towards problems and his overall knowledge of international literature Lőrincz carried out research with a comparative method providing a guideline for every researcher dealing with the aforementioned topic. Professor Lőrincz widely examined the effect of economy on the organization, functions and staff of public administration. As far as the academia is concerned the need for administrative change has always been present in the history of the state. He had the opinion that a change can only be considered a reform if it meets certain criteria at the same time. Consequently, the state socialist system’s measures to transform the economy and economic governance in no event can be considered a reform. Since these changes were neither based on the political forces’ consensus reflecting the society’s will, nor on social agreement. The economic governance transformation carried out at the time of the regime change fully meeten
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Keywords
dc.subject
államszocializmushu_HU
Keywords
dc.subject
átalakításhu_HU
Keywords
dc.subject
gazdasághu_HU
Keywords
dc.subject
gazdaságirányításhu_HU
Keywords
dc.subject
közigazgatáshu_HU
Keywords
dc.subject
rendszerváltozáshu_HU
Keywords
dc.subject
piachu_HU
Keywords
dc.subject
reformhu_HU
Keywords
dc.subject
economyen
Keywords
dc.subject
economic governanceen
Keywords
dc.subject
public administrationen
Keywords
dc.subject
regime changeen
Keywords
dc.subject
reformhu_HU
Keywords
dc.subject
state socialismen
Keywords
dc.subject
transformationen
Title
dc.title
A közigazgatás kapcsolata a gazdasággal, az államszocializmus és a rendszerváltoztatás gazdasági-gazdaságirányítási átalakulásai Lőrincz Lajos munkásságának tükrébenhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The Relationship between Public Administration and the Economy; Economic and Eco- nomic Governance Changes under State Socialism and the during Change of Regime in the Academic Work of Lajos Lőrinczen
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

A közigazgatás kapcsolata a gazdasággal, az államszocializmus és a rendszerváltoztatás gazdasági-gazdaságirányítási átalakulásai Lőrincz Lajos munkásságának tükrében
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény