Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Patyi András
Author
dc.contributor.author
Köblös Adél
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-12-09T11:04:02Z
Availability Date
dc.date.available
2019-12-09T11:04:02Z
Release
dc.date.issued
2016
Issn
dc.identifier.issn
2063-9066
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/14562
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány nem egy új keletű, de annál aktuálisabb témával: a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának alkotmányos hátterével foglalkozik. Az önálló közigazgatási perrendtartás alapelveinek és tételes szabályainak kialakítása során elengedhetetlen az alaptörvényi követelmények teljesítése, ehhez pedig tisztázni szükséges a releváns alkotmányos rendelkezések tartalmát. A tanulmány célja ennek bemutatása a kapcsolódó alkotmánybírósági esetjog feldolgozásával, elemzésével, valamint jogirodalmi munkák fontosabb gondolatainak ismertetésével. Az inkább elméleti szinten mozgó írás nem vállalkozik konkrét szabályozási javaslatok megfogalmazására, ehelyett összefoglalót ad a téma szempontjából legfontosabb alaptörvényi rendelkezésekről, mint a jogállamiság, a hatalommegosztás, a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó bírósági hatáskör, a tisztességes eljáráshoz való jog vagy a jogorvoslathoz való jog. Míg egyes vonatkozásokban kiforrott esetjoggal állunk szemben (pl. jogállamiság), addig másokban az alkotmánybírósági gyakorlat nem ennyire kristálytiszta, illetve formálódóban van (pl. tisztességes eljáráshoz való jog). A különféle garanciák kiépítése során ugyanakkor a jogalkotó számára fontos segítséget nyújthatnak a nemzetközi dokumentumokban megfogalmazott kívánalmak is.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The study deals with the constitutional framework of the judicial review of state administrative act. Although this issue is not new, it is a rather topical one. It is essential to comply with the requirements deriving from the Fundamental Law during the elaboration of the principles and the particular rules of a separate code of judicial review of administrative acts. Therefore it is necessary to clarify the substance of the relevant constitutional provisions. The study aims at presenting this constitutional background with taking into account and analysing the constitutional court’s case law and delineating the significant doctrines set forth in the jurisprudence. This work, which is rather a theoretical one, does not undertake to make proposals for concrete provisions. Instead it sums up the substance of the significant rules of the Fundamental Law in relation with judicial review of administrative acts: the rule of law principle, the separation of powers, competence of the courts to review administrative acts, right to a fair hearing and right to legal remedy. While in relation with certain aspects of this topic one finds the practice of the Constitutional Court not so crystal-clear or it is in development in fields such as an elaborated case law (e.g. rule of law) and in other relations (e.g. right to a fair hearing). However, the standards depicted in international papers also give a considerable assistance to the legislator in adopting various guarantees.en
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Keywords
dc.subject
hatalommegosztáshu_HU
Keywords
dc.subject
jogállamisághu_HU
Keywords
dc.subject
jogorvoslathoz való joghu_HU
Keywords
dc.subject
közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatahu_HU
Keywords
dc.subject
közigazgatási perrendtartáshu_HU
Keywords
dc.subject
objektív jogrend védelmehu_HU
Keywords
dc.subject
tisztességes eljáráshoz való joghu_HU
Keywords
dc.subject
separation of powersen
Keywords
dc.subject
rule of lawen
Keywords
dc.subject
right to legal remedyen
Keywords
dc.subject
judicial review of administrative actsen
Keywords
dc.subject
code of judicial review of administrative actsen
Keywords
dc.subject
protection of objective legal orderen
Keywords
dc.subject
right to a fair hearingen
Title
dc.title
A közigazgatási bíráskodás alkotmányos alapjaihu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Constitutional Background of the Judicial Review of Administrative Actsen
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

A közigazgatási bíráskodás alkotmányos alapjai
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény