Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Szendy István
Author
dc.contributor.author
Szternák György
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-11-22T12:07:13Z
Availability Date
dc.date.available
2019-11-22T12:07:13Z
Release
dc.date.issued
2017
Issn
dc.identifier.issn
2060-0437
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/14101
Abstract
dc.description.abstract
A magyar hadtudomány kutatóinak legfontosabb feladata volt és marad a jövőben is a háború, a fegyveres küzdelem elméletének és gyakorlatának a kutatása, a geopolitika és a geostratégia eredményeinek tükrében. Kutatási eredményeikkel járuljanak hozzá a Nemzeti Katonai Stratégia elkészítéséhez. Továbbra is szerezzenek érvényt a hadtudomány, a háború és a fegyveres küzdelem helyes értelmezésének mind formai, mind tartalmi szempontból. Napjaink katonai konfliktusait, műveleteit elemezve tegyék közérthetővé a direkt és az indirekt hadászat elméletét és gyakorlatát.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The most important task of researchers of Hungarian military science was and will remain in the future to research the war, the theory and practice of armed struggle, geopolitics and geostrategic results. They should contribute their research findings to the preparation of the Natio-nal Military Strategy and continue to enforce the correct interpretation of military science, war and armed struggle both formally and materially. Today's military conflicts and operations are analyzed to make the theory and practice of direct and indirect military strategy understandableen
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Keywords
dc.subject
hadtudományhu_HU
Keywords
dc.subject
hadelmélethu_HU
Keywords
dc.subject
katonai művelethu_HU
Keywords
dc.subject
katonai képességekhu_HU
Keywords
dc.subject
a hadviselés módjai és formáihu_HU
Keywords
dc.subject
nemzeti katonai stratégiahu_HU
Keywords
dc.subject
military scienceen
Keywords
dc.subject
military theoryen
Keywords
dc.subject
military operationen
Keywords
dc.subject
military capabilitiesen
Keywords
dc.subject
the ways (options) and forms of warfareen
Keywords
dc.subject
national military strategyen
Title
dc.title
Gondolatok az új Nemzeti Katonai Stratégia elkészítéséhezhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Thoughts to prepare a new National Military Strategyen
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

Gondolatok az új Nemzeti Katonai Stratégia elkészítéséhez
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény