Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kirovné Rácz Réka
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-11-22T10:10:44Z
Availability Date
dc.date.available
2019-11-22T10:10:44Z
Release
dc.date.issued
2017
Issn
dc.identifier.issn
2060-0437
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/14092
Abstract
dc.description.abstract
szerző alapvetően a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, a fenntartható fejlődés és ezek katasztrófavédelmi vonatkozásainak témakörében végez kutatá-sokat. Ezeknek a témaköröknek a vizsgálata során célul tűzte ki, hogy körbejárja azt a hipotézist, hogy vajon helytálló lenne-e, ha hazánk folyóit a kritikus infrast-ruktúra elemei közé sorolnánk. Napjainkban a kritikus infrastruktúrák védelmével számos kutatás foglalkozik a rendvédelmi és a honvédelmi szervezetek ehhez kapcsolódó feladatainak tükré-ben. A szerző a katasztrófavédelmi, valamint a környezetvédelmi szempontokat helyezi előtérbe jelen cikkben.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The author conducts research basically in the fields of environmental protection, sustainable development and their relations to disaster management.While studying these fields, she aimed to explore the hypothesis whether it would be a reasonable idea to consider rivers of our country among critical elements of the infrastructure. Nowadays, critical infrastructure protection is in the focus of several studies in the light of the related tasks of law enforcement and national defense organizations.The author puts emphasis on the disaster management and environmental considerations in this paper.en
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Keywords
dc.subject
folyóhu_HU
Keywords
dc.subject
Dunahu_HU
Keywords
dc.subject
kritikus infrastruktúrahu_HU
Keywords
dc.subject
létfontosságú rendszerhu_HU
Keywords
dc.subject
riveren
Keywords
dc.subject
Danubeen
Keywords
dc.subject
critical infrastructureen
Title
dc.title
Magyarország folyói – különös tekintettel a Dunára – mint kritikus infrastruktúra vagy létfontosságú rendszer elemhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Rivers of Hungary – with special regard to the Danube – as Elements of Critical Infrastructure or Vital Systemsen
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

Magyarország folyói – különös tekintettel a Dunára – mint kritikus infrastruktúra vagy létfontosságú rendszer elem
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény