Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Ambrusz József
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-11-22T09:23:57Z
Availability Date
dc.date.available
2019-11-22T09:23:57Z
Release
dc.date.issued
2017
Issn
dc.identifier.issn
2063-4986
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/14089
Abstract
dc.description.abstract
Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületekben keletkezett károk kárenyhítésével összefüggésben 2001-ben született először döntés, melyben a katasztrófa megelőzése érdekében megállapításra került, hogy az állami tulajdonban volt és jogutód nélkül megszűnt Ózdi Kohászati Művek által forgalmazott martinsalak felhasználásával épült lakóházakban jelentős károk következtek be, ezért a helyreállítás, illetve az életveszélyes épületek esetén a lakhatás feltételeinek biztosítása érdekében, a Kormány önkéntesen vállalt kötelezettségével támogatást nyújt. A károk enyhítésének folyamatában mára, a korábban felmérés alá vont ingatlanok tulajdonosainak száma jelentősen csökkent.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
In relation to the damage compensation to residential homes in Ózd built using Martin slag, a decision was first made in 2001, which established that significant damages occurred to the buildings containing Martin slag distributed by Ózd Metallurgical Works, which had been state-owned and then ceased without a legal successor. Therefore, the Government undertook to provide support as a self-imposed obligation by ensuring housing conditions in case of recovery and life-threatening buildings. As of today, during the process of compensation, the number of property owners undergoing survey has considerably decreased.en
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Keywords
dc.subject
kárenyhítéshu_HU
Keywords
dc.subject
martinsalakhu_HU
Keywords
dc.subject
helyreállításhu_HU
Keywords
dc.subject
minőség-innovációhu_HU
Keywords
dc.subject
lakhatás biztosításahu_HU
Keywords
dc.subject
compensationen
Keywords
dc.subject
Martin slagen
Keywords
dc.subject
recoveryen
Keywords
dc.subject
quality innovationen
Keywords
dc.subject
ensuring housingen
Title
dc.title
Magyarországi kárenyhítésekkel kapcsolatos tapasztalatokhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítési metodikájáról, a helyreállítás lehetséges műszaki megoldásairólhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Experiences with compensation in Hungaryhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The compensation methodology of residental homes built using martin slag, potential technical solutions of recoveryen
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

Magyarországi kárenyhítésekkel kapcsolatos tapasztalatok
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény