Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Téglási András
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-10-01T09:29:29Z
Availability Date
dc.date.available
2019-10-01T09:29:29Z
Release
dc.date.issued
2019
ISBN
dc.identifier.isbn
978-615-6020-95-6 (nyomtatott)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-615-6020-96-3 (elektronikus)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/13007
Abstract
dc.description.abstract
A kötet alapjául szolgáló kutatás célja az európai államok politikai rendszereiben tapasztalható, struktúraváltozást jelző új tendenciák empirikus és elméleti megragadása volt a magyar, a német, illetve a szlovák választási rendszer és választójog részletekbe menő összehasonlító vizsgálatával. A kötet egyes tanulmányai a következő témakörök mentén vizsgálják a választás és a népszavazás aktuális kérdéseit: választási alapelvek, a német és magyar választási rendszer összehasonlítása az egymásra való lefordíthatóság szempontjából, a szlovák választójog és választási rendszer, a választási rendszer és a demokratikus hatalomgyakorlás formái közötti összefüggés vizsgálata, az új népszavazási törvény jogalkalmazási tapasztalata, valamint a nők szerepe és aránya a parlamenti politikában. A kötet a KÖFOP 2.1.2. „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt által támogatott Választás és Demokrácia Ludovika Kutatócsoport 2017. június 1. és 2018. május 31. között elvégzett tudományos kutatásainak eredményeit összefoglaló tanulmányokat tartalmazza.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadóhu_HU
Title
dc.title
Tanulmányok a választójog, a választási rendszerek és a népszavazás aktuális kérdéseirőlhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
A Választás és Demokrácia Ludovika Kutatócsoport kutatási eredményei (2017–2018)hu_HU
Type
dc.type
Könyvhu_HU


Files in this item

Tanulmányok a választójog, a választási rendszerek és a népszavazás aktuális kérdéseiről
Tanulmányok a választójog, a választási rendszerek és a népszavazás aktuális kérdéseiről
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény