Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Lőricz József
Author
dc.contributor.author
Mezey Barna
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-09-10T09:18:51Z
Availability Date
dc.date.available
2019-09-10T09:18:51Z
Release
dc.date.issued
2019
ISBN
dc.identifier.isbn
978-615-6020-45-1 (nyomtatott)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-615-6020-39-0 (PDF)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-615-6020-40-6 (ePUB)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/12925
Abstract
dc.description.abstract
A magyar börtönügy története című kötet az első tankönyvi kísérlet a hazai börtönügy történetének átfogó feldolgozására, amelyet elsősorban az egyetemi szintre emelkedett büntetés-végrehajtási szakmai képzés számára készítettek a szerzők. A tankönyv a szakma történelmi gyökereinek, a szabályozás, a tudományos gondolkodás, a szervezetés intézményrendszer, illetve működésének bemutatásával a képzés ismeretanyagának elmélyítéséhez járul hozzá. Előkészíti, valamint megkönnyíti a hatályos szabályozás és reáliák megértését, feldolgozását. E könyv a szakmában dolgozók és az érdeklődők számára is eligazodást nyújthat. Elősegítheti a büntetés-végrehajtás szakmai jellegének erősítését, azt, hogy a börtön, amely intézmény korábban csak az elvonásokra, a fogvatartottak mély alávetésére vagy csupán megőrzésükre helyezte a hangsúlyt, mára az elítéltek készségeinek és képességeinek fejlesztésére is irányítsa erőforrásait, javítva a fogvatartottak társadalomba visszatérésének esélyét, valamint lehetőséget kínálva önmaguk megváltoztatására.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadóhu_HU
Title
dc.title
A magyar börtönügy történetehu_HU
Type
dc.type
Tankönyvhu_HU


Files in this item

A magyar börtönügy története
A magyar börtönügy története
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény