Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Pongrácz Alex
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-09-05T15:41:29Z
Availability Date
dc.date.available
2019-09-05T15:41:29Z
Release
dc.date.issued
2018
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/12902
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány a nacionalizmuselméleteket, valamint a nacionalizmus eszméje és a nemzetállam közötti összefüggéseket tárgyalja. A nacionalizmus eszméje a nemzetet állítja az érdeklődés középpontjába. A nacionalizmus az évszázadok folyamán a „mindennapokban” is érvényesülni képes ideológiának bizonyult: gyakorlati jelentőségét nézve komoly reputációra tett szert, és serkentőleg hatott a nemzetállamok létrejöttéért folytatott küzdelemre. A nemzetállamot létrehozó történelmi folyamat legfontosabb következménye a nemzet területi összetevőjének fókuszba helyezése volt: ennek folyományaként megtörtént a politikai egységek egymástól térben történő elválasztása, amelynek eredményeként a nemzeti szuverenitás nevében szinte korlátlanná tették az állam hatalmát. A 20. század utolsó negyedétől kezdődően azonban felerősödtek azok a meglátások, amelyek szerint a globalizáció elszámolja a szuverenitás klasszikus értelemben vett jelentéstartalmát, amelynek eredményeként multikulturális társadalom égisze alatt a nacionalizmus is ódivatú „dogmává” válik. The study discusses the various theories of nationalism, and the relations between the theory of nationalism and the nation state. The idea of nationalism places the nation at the centre of interest. Nationalism has proved to be an ideology that can be used in everyday life throughout the centuries; in terms of its practical importance, it has gained a strong reputation and has stimulated the struggle for nation states’ establishment. Putting the focus on the nation’s territorial component was the most important consequence of the historical process that created the nation state: by implication, the spatial separation of political units from one another has taken place, as a result of which – in the name of national sovereignty – they have made the power of the state almost unlimited. However, from the last quarter of the twentieth century, those perceptions that suggest that globalization takes away the meaning of sovereignty in the classical sense have intensified, as a result of which, nationalism also becomes an ancient ‘dogma’ under the aegis of a multicultural society.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadóhu_HU
Title
dc.title
A nacionalizmus és a nacionalista államfelfogáshu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Nationalism and Nationalist Concepts of the Statehu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
6hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
4hu_HU
Scope
dc.format.page
103-120hu_HU


Files in this item

A nacionalizmus és a nacionalista államfelfogás
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény