Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Koi Gyula
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-08-01T12:34:06Z
Availability Date
dc.date.available
2019-08-01T12:34:06Z
Release
dc.date.issued
2018
Issn
dc.identifier.issn
2063-9058 (nyomtatott)
Issn
dc.identifier.issn
2063-9066 (online)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/12813
Abstract
dc.description.abstract
E tanulmány Concha Győző, a német típusú alkotmánytan (Verfassungslehre) és közigazgatástan (Verwaltungslehre) egyik legfontosabb hazai művelője két fontos munkája tükrében kíván bemutatni egy atipikus hatalommegosztás elméletet. A dolgozat a témakör legnagyobb hatású elméleteinek egyes általános kérdéseit kívánja bemutatni elsőként (az angol Locke, Blackstone; a francia és francia svájci Montesquieu, Vattel, Constant, Berriat Saint-Prix; illetve a német Mohl, Stein és Gneist tevékenységét illetően), és figyelmet fordít a hatalommegosztás egyes kérdéseire, valamint etimológiai problémáira az eltérő nagy és kevésbé jelentékeny jogi kultúrákban (latin politica trias; angol separation of powers; francia séparation de pouvoirs; német Gewaltenteilung, valamint Gewaltentrennung [a második kifejezés az osztrák és svájci német jogi nyelvben használatos]; olasz separazione dei poteri; spanyol separación de poderes; portugál separação de poderes; illetőleg a román separaţia puterilor; továbbá az orosz pазделéние властéй (razdelenije vlastej) egyaránt. A cikk az etimológia, a fogalomtörténet (Begriffsgeschichte), az eszmetörténet (Ideengeschichte), valamint a szokásos jogdogmatikai (Rechtsdogmatik) elemzés eltérő módszertanait alkalmazza. Az esszé bemutatja Concha Győző munkásságának főbb jellemzőit. Írásunk egybeveti a Politika: Alkotmánytan/Közigazgatástan különféle kiadásokban fellelhető, hatalommegosztás tematikájú eltérő szövegváltozatait (1891, 1893, 1895/1905), valamint rövidebb, Az államhatalmak megosztásának elvei (1892) című munkáját. Végkövetkeztetésünk szerint Concha kárhoztatta (kritikával illette) a hatalommegosztással foglalkozó zavaros német jogirodalmat (és olykor a francia irodalmat is), és saját elméletét Stein teóriájának erősen módosított, a magyar történeti alkotmány (közjog) korábbi fejleményeire támaszkodó inventív változataként építette ki. This paper tries to present a theory of separation of powers that is not typical in the mirror of two important works of the one of the most important Hungarian scholars of German type constitutional theory (Verfassungslehre) and administration theory (Verwaltungslehre), Győző Concha. The study presents some general questions and the most influential theories of the topic (the British Locke, Blackstone; the French and Swiss–French Montesquieu, Vattel, Constant, Berriat Saint-Prix; the German Mohl, Stein, and Gneist, too) and pays attention to the etymological problems and question of separation of powers in the different major and less major legal cultures (Latin politica trias; English separation of powers; French séparation des pouvoir; German Gewaltenteilung, and Gewaltentrennung (the second version in Austria and German-speaking territories of Switzerland); Italian separazione dei poteri; Spanish separación de poderes; Portugese separação de poderes; just as the Romanian separaţia puterilor; and Russian pазделéние властéй (razdelenije vlastej), too. Our article applies various methodologies of etymology, conceptual history (Begriffsgeschichte), and history of ideas (Ideengeschichte), and a typical analysis of Legal Doctrines (Rechtsdogmatik). This essay demonstrates the most important characteristics of Győző Concha’s life-work. Our paper compares the different variations of separation of powers related to adequate parts of Concha’s Politica: Constitutional Theory – Administration Theory from 1891, 1893, and 1895/1905; and a shorter study entitled The Principles of the Separation of Powers (1892). We concluded that Concha criticised the mistakes of the confused separation of powers-related German legal literature (and sometimes the French one, too), and constructed his own theory of a strongly modified, inventive (original) version on Stein’s theory, based on the previous antecedents of the Hungarian Historical Constitution (and constitutional law).hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmánytanhu_HU
Keywords
dc.subject
eszmetörténethu_HU
Keywords
dc.subject
etimológiahu_HU
Keywords
dc.subject
francia alkotmányjoghu_HU
Keywords
dc.subject
hatalommegosztáshu_HU
Keywords
dc.subject
komparatisztikahu_HU
Keywords
dc.subject
közigazgatástanhu_HU
Keywords
dc.subject
német alkotmányjoghu_HU
Keywords
dc.subject
Rechtsstaathu_HU
Keywords
dc.subject
Rule of Lawhu_HU
Keywords
dc.subject
administration theoryhu_HU
Keywords
dc.subject
comparatisticshu_HU
Keywords
dc.subject
constitutional theoryhu_HU
Keywords
dc.subject
etymologyhu_HU
Keywords
dc.subject
French Constitutional Lawhu_HU
Keywords
dc.subject
German Constitutional Lawhu_HU
Keywords
dc.subject
history of ideashu_HU
Keywords
dc.subject
separation of powershu_HU
Title
dc.title
Concha Győző elmélete a hatalommegosztásrólhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Győző Concha’s Theory on the Separation of Powershu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

Concha Győző elmélete a hatalommegosztásról
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény