Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Szegedi László
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-08-01T12:16:34Z
Availability Date
dc.date.available
2019-08-01T12:16:34Z
Release
dc.date.issued
2018
Issn
dc.identifier.issn
2063-9058 (nyomtatott)
Issn
dc.identifier.issn
2063-9066 (online)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/12808
Abstract
dc.description.abstract
Az Európai Unió tisztviselőire vonatkozó közszolgálati szabályozás az integráció előrehaladtával egyre részletesebbé vált, amelynek ösztönzője volt többek között a közvetlen végrehajtás erősödése. A közvetlen végrehajtás erősödése jelenti azt a folyamatot, amelynek keretében a végrehajtási deficitre reagálva az Unió saját jogát egyre inkább saját apparátusa révén kívánja végrehajtani. Ez a tendencia szükségszerűen jár együtt az etikai és összeférhetetlenségi szabályozás kibővülésével, hiszen ilyenkor a szakapparátus egyes tagjai érdek-összeütközésbe kerülnek az érintett piaci szegmenssel (amelynek korábban alkalmazottai voltak vagy lesznek), vagy a „küldő” tagállam érdekeivel. A közvetlen végrehajtás erősödése miatt érintett Bizottság, EU-ügynökségek és Európai Központi Bank is részletes szabályozást fogadott el a felmerülő problémák kezelésére. Ám a későbbi gyakorlati tapasztalatok (főleg a Bizottság példája alapján) azt is igazolhatják, hogy jó gyakorlatok megosztása és a tapasztalatcsere legalább ennyire fontos ezen a területen. Emellett, a későbbi szabályozás a leginkább befolyásnak kitett legfőbb döntéshozók helyett speciális belső szervezeti egységeket is felhatalmazhat a közvetlen végrehajtás hatáskörével. The regulation of the European Union’s civil service staff became more detailed in the course of the integration. One of the main incentives of this evolution was the enhanced role of the direct implementation of the EU law. The direct implementation refers to the phenomenon that the EU’s own institutions and bodies became responsible for applying their norms instead of the bodies of the Member States (indirect implementation) due to the implementation deficit of the EU law in certain policy areas. This tendency led to a more detailed regulation of work ethics by the EU as certain members of the EU staff might have gotten in dual commitments with former/future employers or with their home country (Member State). Consequently, the European Commission, EU agencies, as well as ECB being responsible for the direct implementation of the EU law enacted well-detailed regulations to address such issues. Though, the future practice – especially based on the Commission’s own practice – might also justify the extended exchange of best practices, as well as of information as main ethics management tools in this regard. Additionally, the future regulator should also consider to make specific (internal) bodies responsible for the direct implementation instead of politically most affected main decision-making bodies.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
etikai megbízottakhu_HU
Keywords
dc.subject
Közszolgálati Statútumhu_HU
Keywords
dc.subject
közvetlen végrehajtáshu_HU
Keywords
dc.subject
összeférhetetlenségi szabályozáshu_HU
Keywords
dc.subject
végrehajtási deficithu_HU
Keywords
dc.subject
ethics correspondenthu_HU
Keywords
dc.subject
Staff Regulationhu_HU
Keywords
dc.subject
direct implementationhu_HU
Keywords
dc.subject
regulation on conflicts of interestshu_HU
Keywords
dc.subject
implementation deficithu_HU
Title
dc.title
Az Európai Unió tisztviselőire vonatkozó közszolgálati szabályozás és a közvetlen végrehajtás erősödésehu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The European Union’s Civil Service Staff Regulations and the Direct Implementation of the EU Lawhu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

Az Európai Unió tisztviselőire vonatkozó közszolgálati szabályozás és a közvetlen végrehajtás erősödése
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény