Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Molnár Anna
Author
dc.contributor.author
Marsai Viktor
Author
dc.contributor.author
Wagner Péter
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-06-04T12:55:30Z
Availability Date
dc.date.available
2019-06-04T12:55:30Z
Release
dc.date.issued
2019
ISBN
dc.identifier.isbn
978-615-5945-75-5 (nyomtatott)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-615-5945-80-9 (elektronikus)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/12673
Abstract
dc.description.abstract
E kötet szerzői a nemzetközi szervezeteket biztonságpolitikai szempontból igyekeznek vizsgálni. A könyvben bemutatják azok biztonsági felfogását, szervezeti és működési rendjét, kapcsolódó és eltérő jellemzőit. Ma már aligha találkozunk olyan teoretikussal, szakemberrel vagy politikussal, aki megkérdőjelezné a nemzetközi szervezetek biztonságpolitikai szerepét a posztbipoláris korszakban. Befolyásuk mértékéről, pozitív vagy negatív szerepükről, függetlenségükről vagy részrehajlásukról ugyan hosszasan lehet vitatkozni, arról azonban aligha, hogy az ENSZ vagy a regionális nemzetközi szervezetek mára megkerülhetetlen aktorokká váltak a globális térben. Ez hazánk szempontjából is nyilvánvalóvá vált az elmúlt két évtizedben: Magyarország egyaránt tagjává vált a NATO-nak és az EU-nak, ami olyan mértékű változásokat idézett elő mindennapi életünkben, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. Hazánk ma már számos szervezetnek és intézménynek tagja, és ezek valamilyen formában mind hatással vannak az ország életére, politikai és gazdasági folyamataira.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Dialóg Campus Kiadóhu_HU
Title
dc.title
Nemzetközi biztonsági szervezetekhu_HU
Type
dc.type
Könyvhu_HU


Files in this item

Nemzetközi biztonsági szervezetek
Nemzetközi biztonsági szervezetek
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény