Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Jakab Éva
Author
dc.contributor.author
Pókecz Kovács Attila
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-05-31T10:15:53Z
Availability Date
dc.date.available
2019-05-31T10:15:53Z
Release
dc.date.issued
2019
ISBN
dc.identifier.isbn
978-615-5945-90-8 (nyomtatott)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-615-5945-91-5 (elektronikus)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/12668
Abstract
dc.description.abstract
Az államtudományi képzés számára készült tankönyv az egyetemes jogtörténet nagy vonulatait követi az ókortól a 20. századig – felmutatva az alkotmányok, államformák, kormányzási struktúrák konstans elemeit és koronkénti változásait. A kötet egyes fejezeteit a téma elismert hazai kutatói jegyzik: Jakab Éva, Kelemen Miklós, Kisteleki Károly, Pálvölgyi Balázs, Peres Zsuzsanna, Pókecz Kovács Attila, Tamás András és Tóth Zoltán József. A tananyag elsősorban az európai államtörténetre koncentrál: az ókori görög és római állam, Bizánc, a Frank Birodalom, a francia állam, a Habsburg Birodalom, az angol polgári alkotmány, a német államtörténet, az orosz államtörténet, a mediterrán országok és a skandináv államok vizsgálata egyaránt jelentős hangsúlyt kap. A tankönyv ugyanakkor kitekintést kínál olyan államok fejlődéstörténetére is, amelyeknek Európára és hazánkra közvetlen vagy közvetett befolyásuk volt, mint az Oszmán Birodalom és az Amerikai Egyesült Államok. A könyv az egyetemi hallgatók körén túl hasznos információval szolgál a nagyközönség, azaz minden a téma iránt érdeklődő olvasó számára is.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Dialóg Campus Kiadóhu_HU
Title
dc.title
Egyetemes államtörténet I.hu_HU
Type
dc.type
Tankönyvhu_HU


Files in this item

Egyetemes államtörténet I.
Egyetemes államtörténet I.
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény