Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Nánási László
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-05-09T07:46:15Z
Availability Date
dc.date.available
2019-05-09T07:46:15Z
Release
dc.date.issued
2017
Issn
dc.identifier.issn
2063-9066
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/12577
Abstract
dc.description.abstract
Ügyészi tevékenységet végző személyek évszázadok óta tevékenykedtek Magyarországon. Az uralkodót magánjogi és büntetőjogi viszonyokban képviselő királyi ügyigazgató (Szent Korona ügyésze) tisztsége a 13. században tűnt fel, majd a 16. század elejétől vált véglegessé. A munkáját 1774-tőlhivatali apparátusra támaszkodva végezte. A magyar alkotmány alapjának számító területi önkormányzatok (vármegyék) jogi képviselete a 17. századtól alakult ki, azt a tiszti ügyészek végezték. A közgyűlés jogi képzettségű személyeket választott a közjogi, magánjogi, büntetőjogi, büntetésvégrehajtási feladatok ellátására. E munka mellett ügyvédi tevékenységet is végeztek. A városokban a 16. század végétől tűnt fel a közügyek jogi képviselője. A földesurak képviseletét jogi képzettségű uradalmi ügyész látta el 1848-ig, aki közreműködött a magánjogszolgáltatást végző bíróság, az úriszék munkájában. A reformkorban kísérlet történt a büntetőeljárási ügyészi feladatok kodifikálására. The profession of prosecutor was practised in Hungary for centuries. The legal representation of kings appeared in the 13th century and became permanent from the early 16th century. The Attorney General (prosecutor of the Holy Crown) represented the monarch in its private and criminal law affairs, and from 1774, this job was carried out with the support of a prosecutorial office. The legal representation of the local governments of the county, which are the fundamental building blocks of the Hungarian constitution, developed from the 17th century, and the county solicitors exercised this duty. The General Assembly elected legally trained persons for the duties in public, private, criminal, and penal law. Besides operating in these fields, they also engaged in activities as solicitors. In towns, the position of the legal counsel of the town began to emerge from the end of the 16th century. Representatives of landlords (legal counsel) were represented by a lawyer with a legal qualification until 1848, who contributed to the work of private courts. In the Reform Era an attempt was made for the prosecutor to codify the criminal proceedings.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Dialóg Campushu_HU
Keywords
dc.subject
büntetőeljáráshu_HU
Keywords
dc.subject
jogi képviselethu_HU
Keywords
dc.subject
királyi ügyigazgatóhu_HU
Keywords
dc.subject
tiszti ügyészhu_HU
Keywords
dc.subject
uradalmi ügyészhu_HU
Keywords
dc.subject
Attorney Generalhu_HU
Keywords
dc.subject
country prosecutorhu_HU
Keywords
dc.subject
landlord legal counselhu_HU
Keywords
dc.subject
legal representationhu_HU
Keywords
dc.subject
criminal proceedingshu_HU
Title
dc.title
Az ügyészi funkció a rendi kori Magyarországonhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The Prosecutorial Function in the Age of Peerage in Hungaryhu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

Az ügyészi funkció a rendi kori Magyarországon
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény