Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Petrovics Zoltán
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-04-24T11:48:42Z
Availability Date
dc.date.available
2019-04-24T11:48:42Z
Release
dc.date.issued
2017
Issn
dc.identifier.issn
2063-9066 (online)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/12547
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány a közszolgálati jogviszony alanyait, azon belül a munkáltatói jogállás jellemző vonásait vizsgálja. Noha számos hasonlóság mutatható ki a szolgálatadó és a magánszféra munkáltatói jogállása között, a közszolgálat munkáltatói lényeges jellemzők tekintetében eltérést mutatnak. A tanulmány a közszolgálat funkcionális megközelítéséből indul ki, fókuszpontjában az egységesebb, szilárd elméleti alapokon nyugvó közszolgálati jogi szabályozás igénye áll. A tanulmány következtetései szerint a közszolgálati munkáltató karakterét tekintve a közszolgálati jogviszonyban iure gestionis jár el, az alanyok között fennálló hatalmi egyensúlyhiány a közszolgálati jogviszonyból természetszerűen következő szubordináción túlmenően a munkáltató külső közjogi helyzetéből, közszolgálati funkciójából is fakad. A közszolgálati munkáltatók jogállásának felülvizsgálata körében – az átjárhatóság, a komparatív előnyök biztosítása, valamint a formális munkáltató szerep felszámolása érdekében – az állam, illetve a helyi önkormányzat munkáltatói szerepének kiterjesztésére tesz javaslatot. The study examines the subjects of the public service legal relationship, including the characteristic features of the employer’s legal status. Although there are many similarities between public and private employer status, public service employers show a significant difference regarding their essential features. The study is built upon the functional approach of the public service, with a focus on the need of a more unified and theoretically well-founded legislation. The study concludes that the public service employer acts iure gestionis in the public service legal relationship, and the power imbalance between the parties derives from the external public nature and function of the employer, in addition to the inherent subordination stemming from the legal relationship. The study proposes to extend the role of the state and the local government as an employer in order to ensure the “transfer” between public legal relationships, provide comparative advantages of the public employment and eliminate the formal role of the employer.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Dialóg Campushu_HU
Keywords
dc.subject
átjárhatósághu_HU
Keywords
dc.subject
munkáltató jogállásahu_HU
Keywords
dc.subject
közszolgálathu_HU
Keywords
dc.subject
közszolgálati joghu_HU
Keywords
dc.subject
közszolgálati jogviszonyhu_HU
Keywords
dc.subject
szolgálatadóhu_HU
Keywords
dc.subject
employer's legal statushu_HU
Keywords
dc.subject
public servicehu_HU
Keywords
dc.subject
public service employerhu_HU
Keywords
dc.subject
public service lawhu_HU
Keywords
dc.subject
public service legal relationshiphu_HU
Keywords
dc.subject
"transfer" between public legal relationshipshu_HU
Title
dc.title
A közszolgálati jogviszony alanyai, különös tekintettel a szolgálatadó (munkáltató) jogállásrahu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The Subjects of the Public Service Legal Relationship with Special Regard to the Legal Status of the Employerhu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

A közszolgálati jogviszony alanyai, különös tekintettel a szolgálatadó (munkáltató) jogállásra
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény