Show simple item record

Availability Date
dc.date.accessioned
2019-02-15T10:43:31Z
Availability Date
dc.date.available
2019-02-15T10:43:31Z
Release
dc.date.issued
2017
ISBN
dc.identifier.isbn
9786155764844
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/12466
Description
dc.description
A kiadvány a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében került kiadásra.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
A közigazgatás tartalmi lényege a működésében, szervező, döntés-előkészítő, döntéshozó, végrehajtó és intézkedő tevékenységében ragadható meg. Concha Győző ezt így foglalta össze: „A közigazgatás nem más, mint az alkotmány gyakorlata. S minden állam alkotmánya annyit ér, amennyit abból közigazgatása megvalósítani bír.” A közigazgatási jog legfontosabb területe ezért éppen az, amely ezt a gyakorlati működést szabályozza, s így a közigazgatási jogtudományban kiemelt szerepet tölt be az általános résznek jelen kötetben bemutatott szegmense. Az általános rész fogalmaival arra törekszünk, hogy a jog oldaláról megmagyarázzuk, leírjuk a közigazgatás bonyolult működési folyamatait és jelenségeit. A könyvben használt egyetlen fogalomnak sem tulajdonítunk abszolút érvényességet, az itt használt osztályozások, jellemzések és csoportosítások csak a magyarázatot szolgálják. A kötet a magyar közigazgatás-tudomány hagyományaira és eddigi tételeire támaszkodik, miközben a közigazgatási működés leírásában erősíti az alkotmányos vonatkozásokat. Miközben következetes megoldást, leírást szeretnénk adni, célunk az is, hogy a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának a közigazgatási jog érvényesülésére gyakorolt hatását érzékeltessük.hu_HU
Rent
dc.publisher
Dialóg Campus Kiadóhu_HU

dc.relation.ispartofseries
A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai;2.
Keywords
dc.subject
közigazgatás funkcióihu_HU
Keywords
dc.subject
közigazgatási tevékenységhu_HU
Keywords
dc.subject
közigazgatási joghu_HU
Title
dc.title
A közigazgatási működés jogi alapjaihu_HU
Type
dc.type
Bookhu_HU


Files in this item

A közigazgatási működés jogi alapjai
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény