Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Berzsenyi Dánielhu_HU
Author
dc.contributor.author
Csiki Tamáshu_HU
Author
dc.contributor.author
Németh Bencehu_HU
Author
dc.contributor.author
Szabó I. Lászlóhu_HU
Author
dc.contributor.author
Szenes Zoltánhu_HU
Author
dc.contributor.author
Tálas Péterhu_HU
Author
dc.contributor.author
Türke Andráshu_HU
Author
dc.contributor.author
Varga Gergelyhu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-09-06T13:34:50Z
Availability Date
dc.date.available
2017-09-06T13:34:50Z
Release
dc.date.issued
2017-09-06
ISBN
dc.identifier.isbn
9786155305504
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/100433
Abstract
dc.description.abstract
A tankönyv az 1989-2014 közötti magyar haderőreform-kísérletek nyomán – elsősorban az elmúlt években született magyar szakirodalom alapján – arra igyekszik rámutatni, hogy milyen metszetekben érdemes megvizsgálni az elmúlt negyed¬század magyar biztonság- és védelempolitikáját, melynek középpontjában a haderő-át¬alakítás folyamata áll. Tanulmányban a magyar biztonság- és védelempolitikát a legszélesebb értelemben, a stratégiai kultúra keretrendszerében, az ezt meghatározó mozgatórugókat vizsgálva tár¬gyalja. A védelmi szektor néhány elemének – védelmi igazgatás, katasztrófavé¬delem, honvédelem – a rendszerváltoztatástól eltelt közel 25 év alatt bekövetkezett átala¬kulását kívánjuk vázlatosan bemutatni. Azt vizsgálja, hogy a NA¬TO-t „Magyarország biztonságának sarokköveként” meghatározó stratégiai dokumentu¬mokkal összhangban az ország milyen tapasztalatokat szerzett, és milyen lehetőségek, il¬letve kényszerek állnak előtte a következő években a NATO tagjaként. Végezetül azokat a strukturális problémá¬kat mutatja be, amelyek a szebb időket megélt védelmi ipar elsorvadásához vezettek, és át¬tekinti azokat a felmerülő lehetőségeket, amelyek mentén esetleg kitörési pontokat lehetne találni a védelmi ipar számára.hu_HU
Keywords
dc.subject
haderőhu_HU
Keywords
dc.subject
honvédelemhu_HU
Keywords
dc.subject
politikahu_HU
Keywords
dc.subject
Stratégiahu_HU
Keywords
dc.subject
védelempolitikahu_HU
Title
dc.title
Magyar biztonságpolitika 1989-2014 – Tanulmánykötethu_HU


Files in this item

Magyar biztonságpolitika 1989-2014 – Tanulmánykötet
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény