Show simple item record

Author
dc.contributor.author
dr. Seereiner Imre Alfonzhu_HU
Author
dc.contributor.author
Dr. Varga Zs. Andráshu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-09-06T13:32:24Z
Availability Date
dc.date.available
2017-09-06T13:32:24Z
Release
dc.date.issued
2017-09-06
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/100303
Abstract
dc.description.abstract
A közigazgatás mint az állam cselekvő hatalma, leglátványosabban a döntésekben nyilvánul meg. A döntés pedig máris visszavezet az Alaptörvényhez. Az Alaptörvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely jogát vagy jogos érdekét sérti.” Az Alaptörvény szerint tehát a közigazgatási döntések ellen jogorvoslattal élhet az, aki a döntés folytán jogát vagy jogos érdekét sértve érzi. A jogorvoslat nyilvánvalóan a döntés vizsgálatát, helyességének ellenőrzését, vagyis egyfajta kontrollját jelenti. A jogorvoslati jog ráadásul nem pusztán az Alaptörvény alapján illeti meg a döntés érintettjeit, Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény, amelyet Magyarországon az 1993. évi XXXI. törvény hirdetett ki, 13. Cikkében azt szintén biztosítja: „Bárkinek, akinek a jelen Egyezményben meghatározott jogait és szabadságait megsértették, joga van ahhoz, hogy a hazai hatóság előtt a jogsérelem hatékony orvoslását kérje abban az esetben is, ha e jogokat hivatalos minőségben eljáró személyek sértették meg”. A jogorvoslat mint a közigazgatás kontrollja tehát az Alaptörvényen, illetve az emberi jogokat biztosító nemzetközi egyezményen alapszik. Miután a közigazgatás kontrolljának alkotmányos jelentőségét ezzel a belátással máris igazoltuk, megvizsgáljuk a kontroll dogmatikai hátterét és fajtáit.hu_HU
Keywords
dc.subject
Ellenőrzéshu_HU
Keywords
dc.subject
közigazgatáshu_HU
Title
dc.title
Ellenőrzés, kontroll (külső) ÁSZ ellenőrzési praktikum, közigazgatás törvényessége, közigazgatási bíráskodáshu_HU


Files in this item

Ellenőrzés, kontroll (külső) ÁSZ ellenőrzési praktikum, közigazgatás törvényessége, közigazgatási bíráskodás
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény