A Közszolgálati Tudásportál a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen keletkezett, az Egyetemen folyó képzéssel és kutatással kapcsolatos, illetve az Egyetem és jogelőd intézményeinek történetével összefüggő digitális dokumentumok adattára. Célja, hogy gyűjtse, megőrizze és rendszerezetten bemutassa ezt az egyedi tudásvagyont. Kialakításából adódóan és célcsoportjait tekintve is több mint egy hagyományos egyetemi repozitórium, hisz az Egyetem mindenkori polgárain túl hasznos segítsége kíván lenni minden hivatásrendi, illetve közigazgatásban dolgozó szakembernek, valamint azoknak is, akik e témák iránt érdeklődnek. Tovább >>
A műveltség nem statikus állapot,
amibe egyszer belekerül az ember, és
élete végéig abban leledzik.
A műveltség folyamat, amelynek fenntartása
állandó energiabefektetést igényel.
Simonyi Károly

Kiemelt gyűjtemények

Ludovika Gyűjtemény
Magyary Archívum
Magyary Archívum
Magyary Zoltán szakmai hagyatéka
Közszolgálati Online Lexikon
Közszolgálati Online Lexikon

Gyűjtemények

Digitalizált régi könyvek
Digitalizált régi könyvek
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem könyvtárában digitalizált régi könyvek teljes szövegű, kereshető adatbázisa
Doktori disszertációk
Doktori disszertációk
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (és jogelődjeinél) védett PhD disszertációk és téziseik teljes szövegű, kereshető adatbázisa, továbbá a 2004-ig megvédett egyetemi doktori, kandidátusi, nagydoktori és PhD értekezések tartalomjegyzékei.
Folyóiratok, folyóiratcikkek
NKE kiadványok
NKE kiadványok
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (és jogelődjeinél) kiadott elektronikus jegyzetek, tankönyvek, szakkönyvek, kézikönyvek, monográfiák teljes szövegű, kereshető adatbázisa.
Pályázati anyagok
Publikációk
Publikációk

A Publikációk gyűjtemény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóinak kutatási eredményeit bemutató tudományos közlemények archívuma. Tartalmazza az NKE szerzők folyóiratcikkeit, tanulmányait, konferenciaközleményeit, monográfiáit. A gyűjteménybe a szerzők az MTMT-ből közvetlenül áttölthetik a publikációikat. (Feltöltési útmutató)

/p>

Az NKE saját kiadású tudományos folyóirataiban megjelent közlemények a folyóiratok gyűjteményben, míg a saját kiadású dokumentumok az NKE Kiadványok gyűjteményben találhatók meg.

Sajtóhang
Sajtóhang
Tudományos pályamunkák
Tudományos pályamunkák
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ITDK és OTDK rezüméköteteinek, díjnyertes hallgatói pályamunkáinak, továbbá az egyetemi oktatók, kutatók és doktoranduszok egyéb tudományos pályaműveinek teljes szövegű, kereshető adatbázisa

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma

Hírek

Az Egyetemről elérhető adatbázisok
Az Egyetemről elérhető adatbázisok és előfizetett nemzetközi periodikák, adatbázis ismertetők és kutatási területekhez javasolt gyűjtemények.

Impresszum

intézményi tartalomgazda:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Könyvtár
képviseli: Mészáros Zoltán főigazgató

tartalommenedzsment:
Egyetemi Könyvtár Digitalizálási és Tartalomszolgáltatási Osztály
dto.konyvtar@uni-nke.hu

hibabejelentés:
servicedesk@uni-nke.hu

Célunk

„A műveltség nem statikus állapot, amibe egyszer belekerül az ember, és élete végéig abban leledzik. A műveltség folyamat, amelynek fenntartása állandó energiabefektetést igényel.”
(Simonyi Károly)

A Közszolgálati Tudásportál a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen keletkezett, az Egyetemen folyó képzéssel és kutatással kapcsolatos, illetve az Egyetem és jogelőd intézményeinek történetével összefüggő digitális dokumentumok adattára. Célja, hogy gyűjtse, megőrizze és rendszerezetten bemutassa ezt az egyedi tudásvagyont. Kialakításából adódóan és célcsoportjait tekintve is több mint egy hagyományos egyetemi repozitórium, hisz az Egyetem mindenkori polgárain túl hasznos segítsége kíván lenni minden hivatásrendi, illetve közigazgatásban dolgozó szakembernek, valamint azoknak is, akik e témák iránt érdeklődnek.

A Tudásportálra feltöltött tartalmak az egyes dokumentumokat leíró metaadatokból és a digitális objektumokból állnak. Amennyiben szöveges tartalomról van szó, törekedtünk arra, hogy lehetőség szerint a teljes tartalomban is lehessen keresni, ami természetesen bizonyos esetekben (pl. kéziratoknál) nem valósul meg. A Tudásportálon egyszerű és összetett keresésre és az egyes gyűjteményekben történő, illetve különböző szempontok szerinti tallózásra is lehetőség van.

A Közszolgálati Tudásportál gyűjteményeket tartalmaz, melyek közül jelenleg hármat emeltünk ki. Ezek a Ludovika Akadémia történetével és egyes akadémikusok életével kapcsolatos emlékeket bemutató Ludovika Gyűjtemény, a Magyary Zoltán hagyatékába betekintést engedő Magyary Archívum, és a Közszolgálati Online Lexikon, mely a közigazgatás-tudomány alapvető fogalmainak tárháza.

Külön gyűjteményekbe soroltuk az Egyetemen és jogelődeinél védett PhD disszertációkat, az egyetemi folyóiratokban megjelent közleményeket, a jegyzeteket, kézikönyveket, szakkönyveket, a pályázatok során keletkezett publikációkat és a karokon és intézményeken kiadott egyéb digitális tartalmakat. A Digitalizált régi könyvek gyűjtemény az Egyetemi Könyvtár különböző telephelyein őrzött muzeális dokumentumok (azok speciális tartalma miatt egészen 1945-ig) digitális másolatait tartalmazza.

A Publikációk gyűjtemény segítségével az Egyetem munkatársai számára kívánunk lehetőséget biztosítani a kutatási eredmények és a publikációk szerzői archiválására, valamint a szerzői jognak megfelelő nyílt hozzáférésű közzététel megvalósítására.

A szakdolgozatok metaadatai nyilvánosan, bárki által megtekinthető formában szerepelnek a Tudásportálon, azonban a dolgozatok teljes szövegű változatának megtekintésére csak az Egyetemi Könyvtár telephelyein azonosítást követően, erre a célra kijelölt számítógépeken van lehetőség.

A továbbiakban nemcsak dokumentumaink, hanem gyűjteményeink számát is folyamatosan bővíteni szeretnénk, hogy a köz szolgálatának minél több területéről és minél átfogóbban adhassunk képet.

Mészáros Zoltán
főigazgató
Egyetemi Könyvtár

Felhasználási feltételek

A Közszolgálati Tudásportál célja
 

A Közszolgálati Tudásportál, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem repozitóriuma, ellátja az intézmény oktatási és tudományos célból keletkezett dokumentumainak, továbbá az Egyetem történetéhez kapcsolódó dokumentumoknak gyűjtését, feldolgozását és digitális formában történő szolgáltatását.
 

Kezelője
 

A Közszolgálati Tudásportál tartalmi kezelését az Egyetemi Könyvtár végzi, míg az informatikai üzemeltetést az Informatikai Igazgatóság látja el.
 

Gyűjtőköre
 

A Közszolgálati Tudásportál gyűjti a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez és elődintézményeihez történeti szempontból kötődő dokumentumokat, melyek központi digitalizálás és betöltés útján kerülnek az állományba. Gyűjti tovább az egyetemen született doktori disszertációkat és szakdolgozatokat, szintén központi betöltéssel. Archiválja és elérhetővé teszi az egyetemi kiadású tudományos és oktatási dokumentumokat. Utóbbi dokumentumok akkor is az NKE kiadványok, illetve a Folyóiratok gyűjteménybe kerülnek, ha valamelyik szerzőjük az Egyetem kutatója.
 

A Publikációk gyűjtemény a teljes, lektorált tudományos művekre terjed ki, amelyeket tudományos kiadók, intézetek, szakmai szervezetek adtak ki és legalább egy az Egyetemmel jogviszonyban álló kutató szerepel a szerzői között. A gyűjteménybe a szerzők tudják betölteni a közleményeiket az MTMT-ből a teljes szövegű dokumentum hozzáadásával. A feltölthető közlemények közé a következők tartoznak:
 

- tudományos folyóiratokban megjelent tanulmányok, rövid közlemények, összefoglaló cikkek,

- lektorált tanulmánykötetekben megjelent tanulmányok,

- konferenciakötetben megjelent tanulmányok,

- recenziók, amelyek tudományos értékűek,

- szakkönyvek, tankönyvek, felsőoktatási jegyzetek.
 

A gyűjtőkörbe nem tartoznak bele a konferencia előadások, absztraktok, poszterek, nem tudományos lapokban megjelent közlemények, interjúk, előszók, bevezetők, és egyéb nem tudományos értékű teljes közlemények.
 

Feltöltés
 

A repozitóriumba a dokumentumok egy része automatikus, illetve manuális központi feltöltéssel kerül be, más része a dokumentum szerzői által az MTMT feltöltés során a Közszolgálati Tudásportálra való áttöltéssel.
 

A szerzők a feltöltés során hozzájárulnak publikációjuk Tudásportálon történő tárolásához és közzétételéhez, továbbá nyilatkoznak arról, hogy a mű vonatkozásában rendelkeznek az ehhez szükséges szerzői jogokkal.
 

Használat
 

A Közszolgálati Tudásportál nyilvános, a benne való keresés, a dokumentumok metaadatai megtekintése, valamint a dokumentumok többségének teljes szövege bárki számára bejelentkezés nélkül elérhető. A nyílt hozzáférésű tételek a dokumentumon található licensznek megfelelően használhatók fel, ennek hiányában szabad felhasználásúnak tekinthetők.
 

A Tudásportálon található tartalmakra eltérő szerzői jogok vonatkozhatnak, melyek teljesülését különböző hozzáférési jogosultsági szintek biztosítják. Ennek megfelelően egyes gyűjtemények, illetve dokumentumok teljes szövegének elérése bejelentkezéshez, illetve dedikált számítógépek használatához kötött. A korlátozott hozzáférésű dokumentumok csak oktatási, kutatási, tanulási célból használhatóak fel, azok megosztása és terjesztése bármilyen formában tilos.
 

A szakdolgozatok megtekintésére csak a dokumentum szerzőjével azonos kar egyetemi polgárai számára van lehetőség, az Egyetemi Könyvtár minden telephelyén megtalálható dedikált számítógépeken, eduID belépés használatával. A szakdolgozatokról részben vagy egészében másolatot vagy fotót készíteni tilos.
 

A Tudásportálon megjelenő publikált dokumentumok teljes szövegéhez való hozzáférés a feltöltő szerző tájékoztatása alapján, publikálási licensznek megfelelően kerül beállításra. Ennek megfelelően egyes nem nyílt hozzáférésű dokumentumok is automatikusan nyíltan elérhetővé válhatnak a rájuk vonatkozó embargó időszak lejárta után.